บริษัททัวร์

 

THG05 ทัวร์ระยอง 2 วัน 1 คืน

 

วันแรก

08.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  โดยมีทีมงานของ วีทราเวลเน็ต ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระต่างๆ

08.30 น.

เดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ VIP พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการโดยทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพ บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก (มื้อที่ 1)

11.00 น.

เข้าพัก ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ทสวย ติดทะเล ชายหาดส่วนตัว

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 2)

14.00 น.

คณะพร้อมกันเพื่อร่วมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  Walk Rally

16.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกกับกิจกรรมของทางรีสอร์ท เช่น ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน

18.00 น.

เชิญท่านเข้าสู่งาน “ไนท์ปาร์ตี้” บริการอาหารรสเลิศ +ทะเลเผา (มื้อที่ 3) สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะ เพรียกพร้อมด้วย Soft Drink พร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานยามค่ำคืนที่ทีมงานได้จัดเตรียมไว้อย่างดีเยี่ยม พร้อมของสมนาคุณมากมาย

23.00 น.

สิ้นสุดกิจกรรมยามค่ำคืน ... ราตรีสวัสดิ์ ...

วันที่สอง

08.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

11.00 น.

เก็บสัมภาระและอำลาที่พัก ...

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ สวนอาหารตำนานป่า สวนอาหารที่ใหญ่ที่สุดของ จ. ระยอง

13.00 น.

ชมความสวยงามของพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดผ่านอุโมงค์ใต้น้ำแบบ 180 องศา ณ ระยองอะควอเรี่ยม

14.00 น.

ซื้อของฝากมากมาย อาทิเช่น อาหารทะเลตากแห้ง ทุเรียนทอด ขนมนานาชนิดที่ ตลาดบ้านเพ

15.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น.

คณะถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงาน วีทราเวลเน็ต

อัตราค่าบริการ
1,800-3,000 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
รถโค้ชปรับอากาศ VIP
ที่พัก 1 คืน  ณ อมรพันธ์วิลล่า (ห้องพักคู่)
อาหาร 5 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรม  +  Sea food มื้อเย็นเต็มรูปแบบ
ห้องพัก Upgrade สำหรับผู้บริหาร
น้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์และทีมงานบริการตลอดการเดินทาง + กิจกรรม Walk Rally

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915


แพคเกจทัวร์ ภาคตะวันออก

เกาะช้าง

เกาะกูด

เกาะช้างแกรนด์ลากูน่า

เกาะหมาก

พัทยา

ระยอง

ทัวร์
โรงแรม รีสอร์ท
สถานที่ท่องเที่ยว

 

 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว

 

 

 

 • น้ำตกทีลอซู
 • สังขละบุรี
 • กระบี่
 • พังงา
 • ตรัง

 

 

 • ลาวใต้
 • นครวัด