บริษัททัวร์

 

THN18 มหกรรมพืชสวนโลก - งานราชพฤกษ์ - ดอยอ่างขาง - ปาย - หัวยน้ำดัง - โป่งเดือด 3 วัน 4 คืน

วันเดินทาง

 

จุดเด่นของทริปนี้คือ การเที่ยวแบบพักผ่อนสบายๆที่ อ.ปาย + มหกรรมพืชสวนโลก งานราชพฤกษ์ 2549 + ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง เป็นโครงการหลวงแห่งแรก ที่สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนพืชผักเมืองหนาว และทิวทัศน์ทีงดงาม

ปายเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ในวงล้อมของขุนเขา เป็นเมืองโรแมนติกท่ามกลางสายหมอก ที่ผสมผสานของวัฒนธรรมหลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและทางธรรมชาิติมากมาย เช่น วัดน้ำฮู วัดหลวง วัดพระธาตุแม่เย็น ปายแคนยอน น้ำตกหมอแปง

ตัวเมืองปายเองก็ค่อนข้างโรแมนติก เนื่องจากบรรยากาศความเป็นมิตรของผู้คน ลักษณะร้านค้าแนว Art มากมาย น่ารักมากมาย ส่วนสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ ทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดของไทย ที่ห้วยน้ำดัง และโป่งเดือด Unseen in Thailand

วันแรก

19.30 น. นัดพบที่ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลเน็ตให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.00 น. ออกเดินทางจาก ปตท. สนามเป้าโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ เชียงใหม

วันที่สอง

07.30 น. บริการอาหารเช้าที่ ร้านพรเพ็ญขาหมูเสวย ลองชิมขาหมูเชียงดาวแสนอร่อย (มื้อที่ 1) หลังอาหารเดินทางมุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขาง ระหว่างทางจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ ของ ดอยหลวงเชียงดาว ภูเขาหินปูนที่สูงที่สุดของไทย

10.00 น. เปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นดอยอ่างขาง แวะชม จุดชมวิวกิ่วลมเที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม ได้แก่ สวน80 สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน รับประทานผักสดปลอดสารพิษจากโครงการหลวงอ่างขาง (มื้อที่ 2)


17.00 น. เข้าพักที่บ้านตะวันเกสต์เฮ้าส์ หรือระดับเดียวกัน

18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ระเบียงปาย (มื้อที่ 3) จากนั้นเดินเล่นตัวเมืองปาย ชิมโรตีหลากรส แวะร้านมิตรไทยและร้านสบายดี ซื้อโปสการ์ดและเสื้อน่ารักๆ ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

06.30 น. ตื่นเช้าไปใส่บาตร เดินเล่นตลาดเช้า จากนั้นไปทานโจ๊กร้านอร่อย (มื้อที่ 4) จากนั้นจะพาไปแช่น้ำแร่ที่ ท่าปายสปาแค้มปิ้ง ซึ้งมีบ่อน้ำร้อนให้แช่สบาย จากนั้นแวะชมสะพานเหล็กประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองปาย นมัสการพระอุ่นเมืองที่วัดน้ำฮู ซึ่งสามารถเปิดเศียรและมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลา

12.00 น. บริการอาหารกลางวันแซบๆ ที่ร้านส้มตำหน้าอำเภอ (มื้อที่ 5) หลังอาหาร ไปดื่มกาแฟอร่อย ที่ ร้านกาแฟชื่อดัง All About Coffee จากภาพยนตร์เรื่องรักจัง กาแฟและเบเกอรี่อร่อยมาก

13.00 น. เที่ยวศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชมบ้านดิน ชิมชา จากนั้นแวะน้ำตกหมอแปง น้ำตกขนาดกลางท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น ชมความมหัศจรรย์ของปายแคนยอน หรือกองแลน แวะชมตลาดเย็น เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของกินมากมาย เที่ยวชมวัดหลวง ศิลปะล้านนาผสมไทยใหญ่ที่สวยงามซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ของโตรกผาสูงชัน 360 องศา ช่วงเย็นไปวัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดบนยอดเขา ชมพระอาทิตย์ตกและวิวเมืองปาย

18.00 น.บริการอาหารเย็นที่ร้านคาเฟ่เดลดอย (มื้อที่6) ตกดึกถ้าใครสนใจจะไปฟังเพลง แนะนำให้ไปที่ร้านบีบ๊อบซึ่งมีดนตรีเล่นสด หรืดจะไปนั่งฟังเพลงที่ร้านติงต๊อง ร้านฟังเพลงบรรยากาศดีๆ

วันที่สี่

5.00 น. ออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง แวะชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วลม สวยงามสุดๆ มองเห็นดอยหลวงเชียงดาวลิบๆ บริการอาหารเช้าที่ห้วยน้ำดัง (มื้อที่ 7) จากนั้นเดินทางต่อ

10.00 น. แวะโป่งเดือด ชมน้ำพุร้อนเดือด 90 – 100 องศา พุ่งออกมาจากใต้ดินสูง 1-2 เมตร Unseen in Thailand

11.30 น. บริการอาหารกลางวันที่ ใบออร์คิดแอนด์บัตเตอร์ฟลายฟาร์ม (มื้อที่ 8) หลังอาหารเดินเล่นชมสวนกล้วยไม้ และสวนผีเสื้อ

13.30 น. ชม
งานพืชสวนโลก หรือ งานราชพฤกษ์ 2549 มหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมฉลองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีในปี 2549 และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปี 2550 บนพื้นที่ 470 ไร่ มีความหลากหลายของพืชพรรณไม้ต่างๆ กว่า 2,200 ชนิด จำนวนกว่า
2 ล้าน 5 แสนต้น ซึ่งนับว่าเป็นมหกรรมพืชสวนโลกเขตร้อนชื่นที่สมบูรณ์ที่สุดของโลก
ในงานมีจุดที่น่าสนใจมากมายได้แก
สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติประเภทองค์กร สวนพรรณไม้เขตร้อนชื้น หอคำหลวง และสวนกล้วยไม้ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

20.00 น. ออกจากงาน ... เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคา
ผู้ใหญ่๋ 5,400 บาท/ท่าน เด็ก 5-12 ปี 3,900 บาท

ราคาเทศกาลปีใหม่ (29 ธ.ค. - 2 ม.ค.)

ผู้ใหญ่ 5,700 บาท/ท่าน เด็ก 5-12 ปี 4,000 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (บ้่านตะวัน หรือเทียบเท่า เช่น Good View, ปายไฮแลนด์ รีสอร์ท)
ค่าอาหาร 8 มื้อ + กาแฟ All About Coffee
น้ำดื่มและขนมระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ + อาบน้ำแร่ที่ท่าปายสปาแค้มปิ้ง + งานราชพฤกษ์ 2549
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

จำนวนที่รับ
8-9 ท่าน/คัน กรุ๊ป 8 ท่านขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป ร่ม

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-487-4307, 081-604-6066, 081-394-5602, 02-977-1180 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/860
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0137334800361

ทัวร์
โรงแรม รีสอร์ท
สถานที่ท่องเที่ยว

 

 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว

 

 

 

 • น้ำตกทีลอซู
 • สังขละบุรี
 • กระบี่
 • พังงา
 • ตรัง

 

 

 • ลาวใต้
 • นครวัด