บริษัททัวร์

 

PTN01 ล่องแก่งน้ำเข็ก 2 วัน 1 คืน
จองทัวร

วันแรก

11.30 น. Check in ที่ธารวังทองรีสอร์ท รีสอร์ทสวยท่ามกลางขุนเขา เปลี่ยนชุดสบายๆ เพื่อเตรียมตัวไำปล่องแก่งน้ำเข็ก

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่รีสอร์ท (มื้อที่ 1) จากนั้นฟังคำอธิบายวิธีการบังคับเรือยาง และวิธีการปฏิบัติต่างๆ เพื่อความปลอดภัยขณะล่องแก่ง

13.00 น. ออกเดินทางสู่จุดเริ่มต้นล่องแก่ง

13.30 น. ทบทวนบริเวณน้ำนิ่งก่อนเริ่มต้นล่องแก่ง สัมผัสแก่งท่าข้าม แก่งต้นไทร แก่งเวฟยาว แก่งพนาวัลย์ แก่งมรดกป่า แก่งปากยาง แก่งหินลาด แก่งวังตะเคียน ในระดับความยาก 1-3  

สัมผัสความเร้าใจกับแก่งสบยาง แก่งสวนรัชมังคลา พบกับความยิ่งใหญ่ที่แก่งซาง แก่งโสภารามที่มีเกลียวคลื่นที่ดุดัน แก่งดงสัก ตื่นเต้นไปกับแก่งนางคอยที่มีสายน้ำลดระดับเป็นชั้นน้ำตกสูงกว่า 2 เมตร สุดท้ายเร้าในสุด ๆ กับแก่งยาวที่มีความยาวกว่า 200 เมตร สายน้ำลดระดับลงเอียง 45 องศา ในระดับความยาก 3-5

ถึงจุดอำลาเรือยางที่ท่าน้ำ วนธารา เฮลท์รีสอร์ท แอนด์สปา รับเครื่องดื่มแก้กระหาย ของว่างแก้หิว ก่อนพร้อมใจกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่ป้าย "ครั้งหนึ่งในชีวิต ข้าฯคือผู้พิชิตลำน้ำเข็ก" หลังจากนั้นเดินทางกลับที่พัก

18.00 น. บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 2) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

08.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3)

11.00 น. อำลาที่พักด้วยความประทับใจ

ราคา
1,500 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
ค่าที่พัก 1 คืน (ธารวังทองรีสอร์ทแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2 ท่าน หรือเทียบเท่า )
ค่าอาหาร 3 มื้อ + อาหารว่าง
เรือยางพร้อมอุปกรณ์ ฝีพาย และรถรับส่งไปจุดล่องแก่ง
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 500 บาท เข้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ชุดสำหรับล่องแก่ง ครีมกันแดด หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ

โปรแกรมนี้ อาจสลับ วันแรก Check-In ช่วงเย็น วันที่สอง ล่องแ่ก่งช่วงเช้า ได้

การติดต่อ
นายภวิน ภุมรินทร์ (แซค)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-487-4307, 081-604-6066, 081-394-5602, 02-977-0915 แฟ็กซ์. 02-612-1608
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/860
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0137334800361

ทัวร์
โรงแรม รีสอร์ท
สถานที่ท่องเที่ยว

 

 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว

 

 

 

 • น้ำตกทีลอซู
 • สังขละบุรี
 • กระบี่
 • พังงา
 • ตรัง

 

 

 • ลาวใต้
 • นครวัด