บริษัททัวร์

 

THN14 ทุ่งบัวตอง-ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน-ปาย-ออบหลวง-ถ้ำแก้วโกมล -ห้วยน้ำดัง-งานพืชสวนโลก

วันเดินทาง

25-29 ม.ค.(ด่้วน !! รับได้ 5 ที่)

จุดเด่นของทริปนี้คือ การเที่ยววงกลมแม่ฮ่องสอน + งานพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งมีสถานที่น่าสนใจ 5 Unseen in Thailand ได้แก่้ ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ภูโคลน ถ้ำลอด โป่งเดือด และยังมีสถานที่โรแมนติกอีก 2 แห่ง ได้แก่ ปาย และ ปางอุ๋ง นอกจากนี้สถานที่อื่นๆ ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ไ้ด้แก่ น้ำตกแม่สุรินทร์ ห้วยน้ำดัง สวนสนบ่อแก้่ว พระธาตุดอยกองมู วัดจองคำ ฟาร์มผีเสื้อและสวนกล้วยไม้

**สำหรับเทศกาล ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ สามารถชมได้ ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ต้นธันวาคมเท่านั้น**

วันแรก
19.30 น.นัดพบที่ ปตท. สนามเป้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

20.00 น. ออกเดินทางจาก ปตท. สนามเป้าโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง VIP รุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ แม่ฮ่องสอน

วันที่สอง
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่1) จากนั้นนั่งชมปฏิมากรรมอันน่าอัศจรรย์จากธรรมชาติที่ ออบหลวง Unseen in Thailand ซึ่งมีลักษณะเป็นโตรกผาแคบที่ถูกลำน้ำแม่แจ่มเซาะผ่าน จากนั้นชมความงดงามของสวนสนที่ปลูกเรียงรายสวยงามที่ สวนสนบ่อแก้ว

10.00 น. ชมความอัศจรรย์ของผลึกแคลไซด์สีขาว ลักษณะคล้ายเกล็ดน้ำแข็ง ที่ ถ้ำแก้วโกมล หรือ ถ้ำน้ำแข็ง Unseen in Thailand มีความยาวประมาณ 120 เมตร ในโลกมีเพียง 2 แห่งเท่าันั้น คือ ไทย และ จีน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.30 น. ชมทุ่งดอกบัวตอง บานสะพรั่งเต็มดอยแม่อูคอ ซึ่งมีพื้นที่กว้างหลายพันไร่ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ดอกบัวตองบานเฉพาะเดือนพฤศจิกายน- ต้นธันวาคม) สำหรับช่วงเวลาอื่้นๆ จะทดแทนโปรแกรมโดยนำท่านชม ถ้ำปลา ชมปลาพลวง หรือปลาศักดิ์สิทธิ์ ฝูงใหญ่ ที่อาศัยอยู่ในในถ้ำที่มีน้ำลอดทะลุออกมา

17.00 น. เดินเล่นตลาดเย็นแม่ฮ่องสอน เที่ยวชมหนองจองคำ หนองน้ำธรรมชาติใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ชมศิลปะไทยใหญ่ ภาพเขียนกระจกสี และตุ๊กตาไม้ ณ วัดคู่แฝด ที่วัดจองคำและวัดจองกลาง

19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านครัวทิพย์ (มื้อที่ 3)

20.00 น. นมัสการพระธาุตดอยกองมู ศูนย์รวมศรัทธาของชาวแม่ฮ่องสอน ... ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองแม่ฮ่องสอน ที่วัดพระธาตุดอยกองมู

21.00 น. เข้าพักที่โกลเด้นฮัทรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

05.00 น. เดินทางชมความสวยงามของ ทะเลสาบบนภูเขา ชมสายหมอกบนผิวน้ำ รายล้อมด้วยทิวสนและสวนไม้ประดับตามโครงการพระราชดำริ ปางอุ๋ง ซึ่งเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ บ้านรักไทย ชมวิถีชีวิตของชาวจีนฮ่อ ชิมชา และชมบ้านดิน

08.00 น. ล่องเรือแม่น้ำปาย ชมกะเหรี่ยงคอยาวที่ บ้านน้ำเพียงดิน

11.00 น. ทดลองพอกโคลน บำรุงผิวพรรณที่ ภูโคลน Unseen in Thailand ทั่วโลกมีเพียง 3 แห่งเท่านั้น

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านใบเฟิร์น (มื้อที่ 5)

14.00 น. ล่องแพไม้ไผ่ ชม ถ้ำำลอด และถ้ำำผีแมน ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ แลชมโลงศพของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรือที่เรียกว่า โลงผีแมน

17.00 น. เข้าพักที่บ้านตะวันเกสต์เฮาส์ หรือ ระดับเดียวกัน .. พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น. เดินเล่นตัวเมืองปาย ... ชมวัดหลวง ซึ่งมีเจดีย์ศิลปะไทยใหญ่สวยงาม ...เดินเล่น ตลาดเย็นซึ่งมีสินค้าพื้นเมือง และขนมอร่อยมากมาย

19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านระเบียงปาย (มื้อที่ 6) ... จากนั้น แวะซื้อโปสการ์ดสวยๆ ที่ ร้านมิตรไทย ร้านสะบายดี ชิมโรตีอรุ่อยหลากรส ... พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือไปฟังเพลงที่ B-Bob Bar ...

วันที่สี่
5.00 น. ออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง แวะชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วลม สวยงามสุดๆ มองเห็นดอยหลวงเชียงดาวลิบๆ จากนั้นบริการอาหารเช้าที่ห้วยน้ำดัง (มื้อที่ 7) จากนั้นเดินทางต่อ

09.00 น. แวะโป่งเดือด ชมน้ำพุร้อนเดือด 90 – 100 องศา พุ่งออกมาจากใต้ดินสูง 1-2 เมตร Unseen in Thailand

11.30 น. ชมสวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ และบริการอาหารกลางวันที่ ใบออร์คิดแิอนด์บัตเตอร์ฟลายฟาร์ม (มื้อที่ 8)

13.00 น. ชม งานพืชสวนโลก หรือ งานราชพฤกษ์ 2549 มหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมฉลองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีในปี 2549 และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปี 2550 บนพื้นที่ 470 ไร่ มีความหลากหลายของพืชพรรณไม้ต่างๆ กว่า 2,200 ชนิด จำนวนกว่า
2 ล้าน 5 แสนต้น ซึ่งนับว่าเป็นมหกรรมพืชสวนโลกเขตร้อนชื่นที่สมบูรณ์ที่สุดของโลก
ในงานมีจุดที่น่าสนใจมากมายได้แก
สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติประเภทองค์กร สวนพรรณไม้เขตร้อนชื้น หอคำหลวง และสวนกล้วยไม้ รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

20.00 น. ออกจากงาน ... เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคา
ผู้ใหญ่ 5,400 บาท/ท่าน เด็ก 5-12 ปี 4,000 บาท

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (โกลเด้นฮัทรีสอร์ท 1 คืน ห้ิองปรับอากาศ บ้่านตะวัน 1 คืน ห้องพัดลม พักห้องละ 2 ท่าน หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 8 มื้อ
น้ำดื่มและขนมระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ + ล่องเรือกะเหรี่ยงคอยาว + แพไม้ไผ่ถ้ำลอด + งานราชพฤกษ์ 2549
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

จำนวนที่รับ
8-9 ท่าน/คัน กรุ๊ป 8 ท่านขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป ร่ม

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนรถตามความเหมาะสม 

การติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-487-4307, 081-604-6066, 081-394-5602, 02-977-1180 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/860
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0137334800361

ทัวร์
โรงแรม รีสอร์ท
สถานที่ท่องเที่ยว

 

 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว

 

 

 

 • น้ำตกทีลอซู
 • สังขละบุรี
 • กระบี่
 • พังงา
 • ตรัง

 

 

 • ลาวใต้
 • นครวัด