บริษัททัวร์ ทัวร์

THS03 ทัวร์ู่เกาะสิมิลัน / ทัวร์สิมิลัน เกาะตาชัย 3 วัน 2 คืน

Tel 081 4874307, 081 6046066

กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางและจุดนัดหมายได้ เริ่มต้นกรุงเทพ ทับละมุ ภูเก็ต เขาหลัก จัดได้หมดครับ

วันแรก
08.00 น. บริการชากาแฟ รับอุปกรณ์ดำน้ำที่ท่าเรือทับละมุ
08.30 น. เรือ Speed boat ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลันดำน้ำดูปะการังที่เกาะห้า
12.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ไทยบุฟเฟ่ต์ที่เกาะสี่ เข้าที่พัก ช่วงบ่ายลงเรือใหญ่ไปดำน้ำดูปะการังรอบเกาะ ซึ่งมีปะการังหลากหลายชนิดในแต่ละจุดที่แตกต่าง บนเรือใหญ่มีบริการอาหารว่างเครื่องดื่ม ผลไม้ ชา กาแฟ ตลอดโปรแกรม รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) บนเรือใหญ่กับเพื่อนใหม่ พร้อมชมทัศนียภาพยามพระอาทิตย์อัศดงที่เกาะสิมิลัน ส่งกลับที่พัก ราตรีสวัสดิ์

หรือ เลือกเดินทางไปเกาะตาชัยได้ เพิ่ม 1,800 บาท/ท่าน (เฉพาะทัวร์ออกวันอังคาร พฤหัส เสาร์ และวันหยุดนขตฤกษ์)

วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ลงเรือสู่จุดดำน้ำดูปะการังที่เกาะหินปูชาร์ มีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ มีลักษณะแปลกตาคล้ายหัวกะโหลก สภาพใต้น้ำของเกาะแห่งนี้สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งมีระดับความลึกเหมือนหุบเขาใต้น้ำ เต็มไปเด้วยแนวปะการังน้ำลึก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (มื้อที่ 4) เล่นน้ำดูปะการัง ที่เกาะหูยง ล่องเรือชมทัศนียภาพเกาะสอง เกาะสาม ทานอาหารค่ำบนเรือ ชมพระทิตย์ตกที่เกาะสี่ กลับที่พัก รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ... ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ล่องเรือสู่อ่าววังเอน หาดไฟแว้บ เป็นจุดดูปะการังน้ำตื้นได้ตลอดแนวของเกาะแปดจนถึงเกาะบางู มีปลาหลายชนิด เช่น ปลานกแก้ว ปลาวัวขนาดใหญ่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (มื้อที่ 7) เตรียมเก็บสัมภาระ รอเรือกลับ
15.00 น. เรือ Speed Boat ออกจากเกาะสิมิลัน ถึงท่าเรือทับละมุโดยสวัสดิภาพ

1) ราคา (เริ่มต้นที่ ทับละมุ/เขาหลัก)

สิมิลัน 3 วัน 2 คืน 5,500 บาท/ท่าน

สิมิลัน ตาชัย 3 วัน 2 คืน 7,300 บาท/ท่าน

กรณีเริ่มต้นภูเก็ต มีรถรับส่งไปกลับ คิดเพิ่ม 300 บาท/ท่าน

2) ราคา่หมู่คณะ (เหมารถตู้รุ่นใหม่จากกรุงเทพฯ พร้อมน้ำมัน คนขับ )

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
11 ท่าน
12 ท่าน
13 ท่าน
14 ท่าน
ู้รถตู้+ Speed Boat (บาท/ท่าน)
9,100
8,700
8,300
8,000
7,800
7,600
7,500
7,300
7,200
หมายเหตุ 1) กรณีไปเกาะตาชัย เพิ่ม 1,800 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
รถตู้รุ่นใหม่ไปกลับ+ ค่าเรือ Speed Boat ไปกลับ-เกาะสิมิลัน + เรือใหญ่พาดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ เรือเล็กขนถ่ายขึ้นเกาะ
อาหาร 7 มื้อ + น้ำดื่ม ของว่าง
ที่พัก 2 คืน (เต็นท์+เครื่องนอน)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์ชำนาญท้องทะเลอันดามัน

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915

ทัวร์กระบี่ ตรัง ภูเก็ต พังงา และ ทัวร์ภาคใต้ อื่นๆที่น่าสนใจ 081 4874307

ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี

THS07 ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน สระมรกต

ทัวร์ตรัง เกาะรอก

THS09 ทัวร์ตรัง กระบี่ พังงา เกาะรอก เกาะห้อง คลอสองน้ำ อ่าวพังงา

ทัวร์เกาะลันตา เกาะรอก ทะเลตรัง

THS10 ทัวร์เกาะลันตา เกาะรอก ถ้ำมรตก ทะเลตรัง เกาะกระดาน เกาะม้า เกาะเชือก

ทัวร์เกาะสุรินทร์

THS02 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์

ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน

THS11 ทัวร์เขาสก เขื่อนเีชี่ยวหลาน ระนอง

ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน

THS05 ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน