บริษัททัวร์ ทัวร์

THS10 ทัวร์เกาะลันตา เกาะรอก ทะเลตรัง เกาะกระดาน เกาะม้า เกาะเชือก เกาะมุก 5 วัน 4 คืน

Tel 081 4874307, 081 6046066

กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางและจุดนัดหมายได้

วันแรก กรุงเทพ ตรัง
18.00 น. นัดพบที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลเน็ตให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

18.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้คอมมิวเตอร์ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดตรัง

วันสอง หมูย่างเมืองตรัง ทะเลตรัง เกาะม้า เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะลันตา
08.30 น. พร้อมกััน ณ จุดนัดพบ บริการอาหารเช้าแบบพื้นเมือง ลิ้มลอง
หมูย่างเมืองตรัง ติ่มซำ แสนอร่้อย ยามเช้า (มื้อที่ 1) ... เดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง จ.ตรัง

10.00 น. นำท่านชมความงามของปะการังอ่อนหลายชนิดที่สมบูรณ์ในท้องทะเลตรัง พบกับ ครอบครัวปลาการ์ตูนมากมาย ที่ เกาะม้า

11.00 น. ชมปะการังสวยงาม ณ เกาะไหง บริเวณแหลมเจ้าแม่กวนอิม

12..00 น. บริการอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ เกาะกระดาน (มื้อที่ 2)

13.00 น. ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่ เกาะกระดาน เกาะที่มีความสวยงามที่สุดของท้อง ทะเลตรัง และเป็นสถานที่จัด วิวาห์ใต้สมุทร

14.30 น. นำท่านชมความงดงามของ ทะเลตรัง เที่ยว เกาะมุก ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าไปภายในถ้ำ ภายในถ้ำมีทะเลในสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินรอบด้าน มีหาดทรายเล็กๆ และแมกไม้เขียวขจี

16.30 น. เดินทางสู่เกาะลันตา เข้าพัก ณ ลันตาพาเลซ หรือระดับเีดียวกัน

19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย ในบรรยากาศส่วนตัว

วันที่สาม เกาะรอกใน เกาะรอกนอก

06.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4)

09.00 น.ลงเรือ มุ่งสู่ เกาะรอก - เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน

10.00 น. ถึง เกาะรอกนอก ซึ่งมีหาดทรายขาวเนียนยาวกว่า 800 เมตร เล่นน้ำชมปะการังหลากสีสันบริเวณหาดม่านไทร

12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บริเวณต้นไทรยักษ์ บรรยากาศร่มรื่น (มื้อที่ 5)

13.00 น. เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง สามารถมองเห็นปะการังใต้น้ำ โดยไม่ต้องดำน้ำ แต่ไม่เหมือนลงไปสัมผัสให้เห็นด้วยตาตัวเอง

14.00 น. ดำน้ำบริเวณ ร่องน้ำตรงกลางระหว่างเกาะรอกนอก และเกาะรอกใน บริเวณนี้มีสวนปะการัง สีสันสวยงามมาก เป็นแนวยาวราว 1 กิโลเมตร

15.00 น.ดำน้ำชมปะการัง บริเวณหาดศาลเจ้าแม่เกาะรอกใน น้ำใส สีฟ้าไพลิน

16.00 น. เดินทางกลับ เกาะลันตา

18.30 น .บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ตรัง กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

10.00 น. เดินทางกลับท่าเรือปากเมง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วันที่ห้า กรุงเทพฯ

04.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

ราคา เริ่มต้นที่ตรัง
5,900 บาท/ท่าน
(มีรถรับส่งสนามบินตรัง, สถานีขนส่ง, สถานีรถไฟ)

ราคาเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้รุ่นใหมู่้

8,500 บาท/ท่าน

ราคา่หมู่คณะ (เหมารถตู้รุ่นใหม่จากกรุงเทพฯ)

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
11 ท่าน
12 ท่าน
13 ท่าน
14 ท่าน
ู้เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)
9,800
9,300
8,900
8,600
8,500
8,200
8,000
7,900
7,800
หมายเหตุ 1) ) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม
เรือท่้องทะลพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ + เรือรับ-ส่งท่าเรือปากเมง
อาหาร 7 มื้อ
ที่พัก 2 คืน ลันตาพาเลซ หรือระดับเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป ชุดสำหรับเล่นน้ำ ดำน้ำ

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915

แพคเกจทัวร์ ภาคใต้

หมู่เกาะสิมิลัน

หมู่เกาะสุรินทร์

เกาะเต่า เกาะนางยวน

กระบี่ พังงา เกาะพีพี ทะเลแหวก เกาะห้อง อ่าวพังงา

กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน

ตรัง กระบี่ พังงา ทะเลตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก อ่าวพังงา เกาะปันหย

ตรัง เกาะรอก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต อ่าวพังงา เกาะปันหยี

เกาะลันตา เกาะรอก ทะเลตรัง (พัก รีสอร์ท เกาะลันตา 2 คืน)

เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน บัวผุด เกาะสอง วิคตอเรียพอยท์ แช่น้ำแร่ ระนอง

กระบี่