บริษัททัวร์

 

THN19 ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก เขาค้อ ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งนางพญา เส้นทางสายน้ำตก พระพุทธชินราช 3 วัน 3 คืน

วันเดินทาง

เดินทางหมู่คณะกำหนดวันเดินทางเองได้

ันแรก
23.00 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลเน็ตให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

วันที่สอง

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่พิษณุโลก (มื้อที่ 1)

08.30 น. นมัสการ พระพุทธชินราช ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล

10.30 น.เที่ยว "เส้นทางสายน้ำตกแห่งลำน้ำเข็ก" เริ่มจาก น้ำตกสกุโณทยาน หรือ น้ำตกวังนกแอ่น กว้างกว้าง 60 เมตร สูง 6 เมตร สามารถเล่นน้ำได้ที่ แก่งไทร

12.00 น. บริการอาหารอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารริมน้ำตกแก่งซอง (มื้อที่ 2) ... หลังอาหาร สามารถเดินเล่นที่สะพานสลิง ชมความงามของน้ำตกแก่งซอง และพายเรือเล่นได้ตามอัธยาศัย

14.00 น. ชมความงามของ น้ำตกปอย น้ำตกใหญ่สูงกว่า 10 เมตร กั้้นขวางลำน้ำเข็ก และสามารถถ่ายรูปบริเวณสวนป่าเขากระยางซึ่งมีการจัดสวนได้สวยงาม

15.30 น. ชมความงดงาม ของน้ำตกใหญ่ที่สุดของลำน้ำเข็ก น้ำตกแก่งโสภา เป็นน้ำตกใหญ่ 3 ชั้น สูงกว่า 15 เมตร สวยงามที่สุดของลำ้น้ำเข็ก

17.00 น. เข้าพัก ณ เขาค้อทะเลภูรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน ... บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

วันที่สาม
06.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 4)

07.00 น. ออกเดินทางไปภูทับเบิก ซี่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมไร่กะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และชมทะเลหมอก ทะเลภูเขาที่สลับซับซ้อน จากนั้นย้อนกลับลงมาชมวิวที่จุดชมวิวธารพายุ (Unseen in Thailand) ชมวิวทะเลภูเขาที่สวยงาม ขากลับแวะเที่ยวที่โรงเรียนทหารและการเมือง ชมศูนย์กลางการเรียนการสอนของพรรคคอมมิวนิสต์ ชมกังหันน้ำที่ใช้สีข้าว

10.00 น. เดินเที่ยวสำนักอำนาจรัฐ ซึ่งเป็นศูนย์กลางบัญชาการ ชมบ้านพักของคุณเสกสรรค์ ประเสริฐกุลและคุณจิรนันท์ พิตรปรีชาสมัยเป็นนักศึกษาที่หลบหนีช่วงเหตุการณ์ตุลาวิปโยค ชมหลุมหลบภัยทางอากาศ แล้วเดินเลียบหน้าผา ระหว่างทางจะพบดอกไม้บนลานหินมากมาย แวะชมวิวที่ ผาชูธง เป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จะชูธงค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะรัฐบาล ปัจจุบันมีธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ ที่นี่ลมเย็นสบาย มองเห็นป่าน้ำหนาวอยู่ลิบๆ จุดต่อไปคือ ลานหินปุ่ม ชมปรากฎการณ์อันน่าอัศจรรย์ โดยจะมีหินเป็นลักษณะเป็นตะปุ่มตะปั่มจำนวนมาก

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านรังทอง (มื้อที่ 5)

13.30 น. เที่ยวชมน้ำตกร่มเกล้า-ภารดร น้ำตกที่สวยงามที่สุดอีกแห่งของภูหินร่องกล้า และชมลานหินแตก ปรากฏการณ์น่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ โดยเป็นรอยแตกยาว ลึก กว้าง 1 – 2 เมตร ชมดอกไม้บนลานหินที่สวยงาม จากนั้นเดิูนทางกลับ

16.00 น. แวะซื้อของฝากพวกพืชผักเมืองหนาวที่ไร่บีเอ็น

18.00 น. บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 6)

วันที่สี่
06.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7)

07.30 น. นั่งเที่ยวชมทุ่งแสลงหลวง และทุ่งนางพญา (Unseen in Thailand) ทุ่งหญ้าสะวันนาท่ามกลางป่าสนขนาดใหญ่ที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่า

10.00 น. เที่ยวบริเวณเขาค้อ นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และชมทะเลภูเขาสลับซับซ้อน ชมอนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ อนุสรณ์สถานเหตุการณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ และเที่ยวชมฐานอิทธิ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณเขาค้อ และชมซากอาวุธ เครื่องจักรที่ใข้ในสมัยสงคราม

12.00 น. บริการอาหารกลางวันส้มตำไก่ย่างที่น้ำตกศรีดิษฐ์ (มื้่อที่ 8) ชมน้ำตกศรีดิษฐ์ น้ำตกที่สวยที่สุดอีกแห่้งของลำน้ำเข็ก

14.00 น. เลือกซื้อของฝาก พืชผลเมืองหนาว ที่ ไร่บีเอ็น ... เดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9)

21.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคา
ผู้ใหญ่ 4,800 บาท/ท่าน เด็ก 5-12 ปี 3,600 บาท

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่
ค่าที่พัก 2 คืน (เขาค้อทะเลภู หรือระดับเดียวกัน พัก 2 ท่าน/ห้อง)
ค่าอาหาร 9 มื้อ + น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

จำนวนที่รับ
8-9 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ชุดสำหรับล่องแก่ง ครีมกันแดด เสื้อกันฝน เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 01-487-4307, 081-6046066, 081-394-5602, 02-977-1180 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/860
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0137334800361

แพคเกจทัวร์ ภาคเหนือ

ดอยตุง ดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ เชียงราย เชียงใหม่ วัดร่องขุ่น แม่สาย

ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ ภูพิงค์ราชนิเวศน์ เวียงกุมกาม ขันโตก หมีแพนด้า หมีโคล่า ปางช้าง ไนท์ซาฟารี

ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง ดอยผาตั้ง ดอยตุง ดอยอ่างขาง ดอยผาหม่น แม่สาย ท่าตอน ถนนคนเดิน

แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ห้วยน้ำดัง ถ้ำแก้วโกมล ออบหลวง ภูโคลน กะเหรี่ยงคอยาว

ปาย ห้วยน้ำดัง แช่น้ำแร่ โป่งเดือด น้ำตกหมอกฟ้า สวนพฤกษศาตร์สิริกิติ์ บ่อสร้าง ถนนคนเดิน

ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก เขาค้อ ทุ่งแสลงหลวง พระพุทธชินราช

 

ทัวร์
โรงแรม รีสอร์ท
สถานที่ท่องเที่ยว

 

 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว

 

 

 

 • น้ำตกทีลอซู
 • สังขละบุรี
 • กระบี่
 • พังงา
 • ตรัง

 

 

 • ลาวใต้
 • นครวัด