THE01 ทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน

Tel 097 9959504, 081 4874307, 081 6046066

เลือกเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก
00.00 น. นัดพบกันที่จุดนัดพบตามที่ลูกค้ากำหนด

00.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ตราด โดยรถตู้ VIP

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) จากนั้นนั่งเรือ Speed boat สู่เกาะกูด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เช็คอินเข้าที่พัก ( อาณาเลรีสอร์ท)

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

14.00 น. พาคุณลงเรือลัดเล่าป่าไม้โกงกาง ชมหมู่บ้านริมคอลง สู่น้ำตกคลองเจ้า สนุกกับการเล่นน้ำตกจนเป็นที่พอใจ ... แดดร่มลมตก

16.00 น. เดินไปเล่นน้ำที่ชายหาด พายเรือแคนู และพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารค่ำ อาหารทะเลสดๆ กุ้ง หอย ปู ปลา ที่เสิร์ฟแบบไม่อั้นด้วยความเต็มใจ (มื้อที่ 3)

วันที่สอง

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

10.00 น. ดำน้ำดูปะการัง บริเวณ อ่าวตุ่ม หินหาดตะเคียน เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะมะปริง แหล่งปะการังน้ำตื้นที่สวยที่สุดของฝั่งอ่าวไทย

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่เกาะรัง (มื้อที่ 5) พักผ่อนเล่นน้ำ ช่วงบ่ายดำน้ำ ชมปะการังต่อ

16.00 น. กลับถึงที่พัก เล่นกีฬาทางน้ำ อาทิเช่น พายเรือแคนู ดำน้ำหน้ารีสอร์ท ตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารค่ำ อาหารทะเลที่เสิร์ฟแบบไม่อิ่้มไม่เลิก ตบท้ายด้วขนมหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล (มื้อที่ 6) จากนั้นท่านสามารถตกหมึก ตกปลา จับปูหนุมาน ได้ที่ด้านหน้ารีสอร์ท

22.00 น. ปิดท้ายด้วยข้าวต้มรอบดึก

วันที่สาม

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00 น. นั่งเรือ Speed boat กลับเข้าฝั่ง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย และเดินทางกลับ

19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคา อาณาเลรีสอร์ท

ห้องพัดลม 5,300 บาท/ท่าน

ห้องแอร์ 6,300 บาท/ท่าน

ห้องแอร์ VIP 6,800 บาท/ท่าน

ห้องแอร์ VIP Jacuzzi 7,300 บาท/ท่าน

ราคารถตู้เหมารับ-ส่ง กรุงเทพฯ ตราด ราคา 7,000 บาท (ไม่รวมน้ำมันและทางด่วนจ่ายตามจริงอีกประมาณ 3,500 บาท)

ราคานี้รวม
ค่าที่พัก 2 คืน พัก 2-3 ท่าน/ห้อง (อาณาเลรีสอร์ท)
ค่าอาหาร 7 มื้อ +อาหารว่าง + Softdrink 24 ชั่วโมง
ค่าเรือ Speed boat ไป-กลับเกาะกูด + ค่าเรือดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
ค่าประกันอุบัติเหต 1,000,000 บาท
 
การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

ของใช้ส่วนตัว ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป ผ้าเช็ดตัว

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915