บริษัททัวร์ ทัวร์

 

THS06 กระบี่ พังงา เกาะพีพี ทะเลแหวก เกาะห้อง ท่าปอม คลองสองน้ำ เกาะปอดะ อ่าวพังงา เกาะปันหยี อ่าวพระนาง

วันเดินทาง

โปรแกรมนี้ยกเลิก เปลี่ยนเป็น ทัวร์กระบี่ ตรัง และ ทัวร์พังงา กระบี่ ตรัง

วันแรก
18.30 น. นัดพบที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลเน็ตให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

19.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่จังหวัด กระบี่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

23.00 น. บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1) ที่ จ.เพชรบุรี

วันที่สอง

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว

08.30 น. ออกเดินทางสู่หาดนพรัตน์ธารา ลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ทะลแหวก (Unseen in Thailand) ชม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะปอดะ นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส พักผ่อน เล่นน้ำกันตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี ชมทิวทัศน์อันงดงามของ อ่าวมาหยา จากภาพยนตร์ The Beach อ่าวโล๊ซามะ และ อ่าวปิเล๊ะ

12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิคที่ เกาะพีพี (มื้อที่ 3)

13.00 น. เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ อ่าวไทร และ เกาะไม้ไผ่ แหล่งดำน้ำตื้นที่สวยงาม และน้ำทะเลใสมาก

18.00 น. บริการอาหารกลางเย็นที่ ร้านบ้านต้นข้าว (มื้อที่ 4) ร้านอาหารหรู ใหม่ บรรยากาศดี ของ จ. กระบี่

19.30 น. เข้าพักที่ โรงแรมบุญสยาม หรือระัดับเีดียวกัน...พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)

09.00 น. นั่งเรือชมทิวทัศน์ของหมู่เกาะห้อง หรือ เกาะเหลาปิเละ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ เป็นป่าเกาะ พบกับเกาะแก่งน้อยใหญ่มากมาย มีทะเลใน หรือ Lagoon โอบล้อมด้วยภูผาสูงชัน ซึ่งจะมีทางเข้าได้เพียงทางเดียว

10.00 น. ดำน้ำดูปะการังบริเวณชายหาดปิเละ อันร่มรื่นขาวสะอาดของเกาะห้อง

11.00 น. ดำน้ำดูปะการังต่อในช่วงบ่ายบริเวณ เกาะไร่ เกาะเหลาลาดิง

12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิคบนเกาะผักเบี้ย (มื้อที่ 6)

14.00 น. เดินทางสู่ ท่าปอม คลองสองน้ำ เล่นน้ำในลำธารที่ใสราวกระจก ซึ่งเป็นรอยต่อของระบบนิเวศน้ำจืดและน้ำเค็มลักษณะเป็นคลองสองน้ำ เป็นการรวม ระบบนิเวศแบบป่าพรุน้ำจืด แบบพื้นที่ชุ่มน้ำ แบบป่าดิบ และแบบป่าชายเลน หรือจะเลือกพายแคนูชมทิวทัศน์ตามอััธยาศัย

16.00 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

18.00 น. บริการอาหารที่ ร้านน้องโจ๊ก (มื้อที่ 7) ร้านอาหารชื่อดัง ลิ้มลอง หอยชักตีน ที่ขึ้นชื่อ

19.00 น. ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งย่านอ่าวพระนาง ย่านท่องเที่ยวชื่อด้งยามค่ำคืนของ จ. กระบี่

21.00 น. เข้าพักที่โรงแรม ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8)

08.00 น. แวะซื้อของฝาก พวก อาหารทะเล น้ำพริกต่างๆ ฝากคนทางบ้าน ก่อนอำลา เมืองกระบี่

10.00 น. ล่องเรือชมความงามของ อ่าวพังงา ชมความงดงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่ รูปร่างแปลกตา ชมภาพเขียนอายุกว่า 3,000 ปี ที่ เขาเขียน ชมความมหัศจรรย์ของ เขาตะปู หรือ เกาะเจมส์บอน ชมความแปลกประหลาด ของภูเขาที่พิงเลื่อนมากันที่ เขาพิงกัน นั่งเรือเข้าชม ถ้ำลอด ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ชมเกาะรูปร่างคล้ายสุนัขที่ เขาหมาจู

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) และชมวิถีชิวิตชาวเล ที่ เกาะปันหยี ให้ท่านได้เลือกซืิ้อของฝากตามอัธยาศัย

14.00 น. เดินทางกลับ ...

18.00 น. บริการอาหารเย็น จ. สุราษฎร์ธานี ร้านพลับพลาซีฟู้ด (มื้อที่ 10)

วันที่ห้า

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมร้อยยิ้มและความประทับใจจากทีมงาน วีทราเวลเน็ต

ราคา (จองก่อน 31 มีนาคม 2550 ลูกค้าประจำ ลด 200 บาท/ท่าน ลูกค้่าใหม่ 100 บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ 6,000 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 4,900 บาท

ช่วงสงกรานต์ 12-16 เมษายน 50 เพิ่มท่านละ 200 บาท

ราคานี้รวม
รถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น
เรือ Speed boat พาดำน้ำ เกาะพีีพี ทะเลแหวก + เรือนำเที่ยวเกาะห้อง + อุปกรณ์ดำน้ำ
เรือพาชมทิวทัศน์เขาขนาบน้ำ + อ่างพังงา
อาหาร 10 มื้อ
ที่พัก 2 คืน โรงแรมบุญสยาม หรือระดับเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

พิเศษ

แจกหมวกที่ระลึกทุกที่นั่ง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป ชุดสำหรับเล่นน้ำ ดำน้ำ

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม และปรับเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ VIP ในกรณีที่มีการจองไม่ถึง 30 ท่าน  

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915

แพคเกจทัวร์ ภาคใต้

หมู่เกาะสิมิลัน

หมู่เกาะสุรินทร์

เกาะเต่า เกาะนางยวน

กระบี่ พังงา เกาะพีพี ทะเลแหวก เกาะห้อง อ่าวพังงา

กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน

ตรัง กระบี่ พังงา ทะเลตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก อ่าวพังงา เกาะปันหย

ตรัง เกาะรอก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต อ่าวพังงา เกาะปันหยี

เกาะลันตา เกาะรอก ทะเลตรัง (พัก รีสอร์ท เกาะลันตา 2 คืน)

เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน บัวผุด เกาะสอง วิคตอเรียพอยท์ แช่น้ำแร่ ระนอง

ทัวร์
โรงแรม รีสอร์ท
สถานที่ท่องเที่ยว

 

 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว

 

 

 

 • น้ำตกทีลอซู
 • สังขละบุรี
 • กระบี่
 • พังงา
 • ตรัง

 

 

 • ลาวใต้
 • นครวัด