บริษัททัวร์

 

THN11 พืชสวนโลก - งานราชพฤกษ์ - ดอยอ่างขาง - ดอยตุง - แม่สาย - ไนท์ซาฟารี 3 วัน 4 คืน

วันเดินทาง

18-22 ม.ค.(รับได้ 2 ที่)

จุดเด่นของทริปนี้ คือ การได้ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ร่วมโครงการ Greater Lanna ได้แก่ งานพืชสวนโลก งานราชพฤกษ์ 2549 สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โครงการหลวงอ่างขาง สวนแม่้ฟ้าหลวง ดอยตุง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารและแม่สาย

วันแรก

19.00 น. นัดพบที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลเน็ตให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

19.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

24.00น. บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1) ที่ จ.นครสวรรค์

วันที่สอง

07.00 น. ชมพุทธศิลป์ที่วัดร่องขุ่น วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ บริการอาหารเช้า ที่โรงแรมแสนภู (มื้อที่ 2) และทำธุระส่วนตัว

09.00 น. เที่ยวชมดอยตุง เริ่มจากสวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และได้รับรางวัลระดับโลก โดยมีรูปปั้นเด็กตัวตัวหรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์เด่นของสวนแห่งนี้

10.00 น. ชมพระตำหนักดอยตุง ศิลปะล้านนาและสวิสเซอร์แลนด์ และชมหอพระราชประวัติของของสมเด็จย่า

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ดอยตุง (มื้อที่ 3)

13.00 น. นมัสการพระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุน

15.00 น. เข้าพักที่โรงแรมใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ... ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ตลาดแม่สาย และข้ามแดนไปพม่าที่ท่าขี้เหล็ก

18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

06.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)

07.30 น. เดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำกก โดยผ่านเส้นทาง หมู่บ้านท่าตอน แวะชม สวนส้ม ระหว่างทาง

09.00 น. เปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นดอยอ่างขาง แวะชม จุดชมวิวกิ่วลมเที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม ได้แก่ สวน80 สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ

12.00 น. บริการอาหารกลางวันแสนอร่อยบน ดอยอ่างขาง โดยมีการนำพืชผักสดๆ มาปรุง (มื้อที่ 6)

14.00 น. เดินทางสู่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของไทย

18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (มื้อที่ 7) จากนั้นสนุก ตื่นเต้นกับการผจญภัยนั่งรถชมสัตว์ป่ามากมาย เช่น สิงโต ไฮยีน่า จระเข้ ใน Jaguar Trail, Predator Prowl และ Sawana Safari

22.00 น. เข้าพักที่โรงแรมในจ.เชียงใหม่ ... ราตรีสวัสดิ์ หรือช้อปปิ้ง ชม ตลาดไนท์บาซ่าร ยามค่ำคืน ...ตามอัธยาศัย

วันที่สี่

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8)

09.00 น. ชมสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งมีพันธุ์ไม้มากมายจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ป่าดิบชื้น พืชทะเลทราย สวนกล้วยไม้ โดยจัดแสดงเป็นกลุ่มอาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่

11.00 น. เดินทาง ชม พืชสวนโลก หรือ งานราชพฤกษ์ 2549 มหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมฉลองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีในปี 2549 และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปี 2550 บนพื้นที่ 470 ไร่ มีความหลากหลายของพืชพรรณไม้ต่างๆ กว่า 2,200 ชนิด จำนวนกว่า
2 ล้าน 5 แสนต้น ซึ่งนับว่าเป็นมหกรรมพืชสวนโลกเขตร้อนชื่นที่สมบูรณ์ที่สุดของโลก
ในงานมีจุดที่น่าสนใจมากมายได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติประเภทองค์กร สวนพรรณไม้เขตร้อนชื้น หอคำหลวง และสวนกล้วยไม้ รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

17.00 น. เดินทางกลับ ... แวะซื้อของฝากที่ร้านวนัสนันท์

18.30 น. บริการอาหารเย็น ที่ เฮือนสุนทรีย์ สวนอาหารบรรยากาศดี ริมแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ (มื้อที่ 9) ... เดินทางกลับกรุงเทพฯ

(เนื่องจากช่วงค่ำ มีการแสดงน้ำพุ และม่านน้ำ ภายในงานราชพฤกษ์ หากลูกค้่าส่วนใหญ่ประสงค์จะชมการแสดงดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม)

วันที่ห้า
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวลเน็ต

ราคา
ผู้ใหญ่ 5,400 บาท/ท่าน เด็ก 5-12 ปี 4,000 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
รถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น
ค่าที่พัก 2 คืน (โรงแรมวังทอง/โรงแรมปิยะภรณ์พาเลซ/เฮือนคำรีสอร์ท/ศิลามณีรีสอร์ท 1 คืน และโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ/โรงแรมเพชรงาม/โรงแรมรอยัลพรรณราย/โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้ิี/โรงแรมเดอะแฟมิลี่ 1 คืน หรือระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น )
ค่าอาหาร 9 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ + บัตรงานพืชสวนโลก + รถท้องถิ่นนำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

จำนวนที่รับ

36 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว ร่ม

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ VIP ในกรณีที่มีการจองไม่ถึง 30 ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม 

การติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต
71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-487-4307, 081-604-6066, 081-394-5602, 02-9771180 แฟ็กซ์.02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/860
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0137334800361

ทัวร์
โรงแรม รีสอร์ท
สถานที่ท่องเที่ยว

 

 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว

 

 

 

 • น้ำตกทีลอซู
 • สังขละบุรี
 • กระบี่
 • พังงา
 • ตรัง

 

 

 • ลาวใต้
 • นครวัด