THN12 งานพืชสวนโลก - งานราชพฤกษ์ 2549-ดอยอ่างขาง-ดอยอินทนนท์ - แพนด้า- ไนท์ซาฟารี 3 วัน 4 คืน

จุดเด่นของทริปนี้ คือ การได้ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับและดอยงามของเชียงใหม่ ได้แก่ งานพืชสวนโลก งานราชพฤกษ์ 2549 ดอยอ่างขาง ดอยอินทนนท์ สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมีแพนด้า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พระธาตุศรีจอมทอง หมู่บ้านถวาย และคุ้มขันโตก

วันแรก

19.00 น. นัดพบท ี่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลเน็ตให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

19.30 น. ออกเดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

24.00น. บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1) ที่ จ.นครสวรรค์

วันที่สอง
06.30 น. บริการอาหารเช้า และให้ทำธุระส่วนตัว ที่ อินทนนท์ไฮแลนด์รีสอร์ท ( มื้อที่ 2)

08.00 น. เดินทางสู่ ดอยอินทนนท์ สูงสุดแดนสยาม สักการะ พระมหาธาตุนภเมธนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งสร้างถวายในหลวงและพระราชินี ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม จากนั้นมุ่งหน้าสูู่่ยอดสูงสุดแดนสยาม พิชิตความสูงระดับ 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา ซึ่งเป็นแอ่งน้ำซับขนาดใหญ่ บริเวณนี้จะพบต้นไม้ใส่เสื้อ มอส เฟิร์น ข้าวตอกฤาษี ฝูงนกนานาชนิด แวะ ชมโครงการหลวงบ้านขุนกลาง ชมสวนไม้ดอก สวนผักเมืองหนาว มองเห็น น้ำตกสิริภูมิ ไหลลงมาจากหน้าผาสูงเป็นฉากหลัง

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่โครงการหลวง ชิมปลาเทราส์ที่เลี้ยงในโครงการหลวง (มื้อที่ 3) จากนั้นแวะเที่ยวชม น้ำตกวชิรธาร น้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 80 เมตร มีโอกาสเห็นรุ้งที่เกิดจากแสงสะท้อนละอองน้ำหน้าน้ำตก

14.00 น. นมัสการพระธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีชวด

15.00 น. ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ หมู่บ้านถวาย

16.30 น. ชมความน่ารักของ หมีแพนด้าทูตสันตวไมตรีจากประเทศจีน ช่วงช่วง หลินฮุ่ย ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

17.00 น. เข้าพักที่ โรงแรมใน จ.เชียงใหม่

19.00 น. บริการอาหารเย็นแบบขันโตก ที่คุ้มขันโตก (มื้อที่ 4) พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง

21.00 น. ส่งคณะเข้าพักที่โรงแรม ... ราตรีสวัสดิ์ หรือช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาซ่าร์ ตามอัธยาศัย

วันที่สาม

06.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)

07.30 น. เดินทางชม สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งมีพันธุ์ไม้มากมายจากทั่วทุกมุมโลกเช่นป่าดิบชื้นพืชทะเลทรายสวนกล้วยไม้โดยจัดแสดงเป็นกลุ่มอาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่

09.30 น. เดินทางสู่ ดอยอ่างขาง

12.30 น. บริการอาหารกลางวันแสนอร่อยบน ดอยอ่างขาง โดยมีการนำพืชผักสดๆ ปลอดสารพิษมาปรุง (มื้อที่ 6)

13.30 น. เที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม ได้แก่ สวน80 สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับและ จุดชมวิวกิ่วลม

18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (มื้อที่ 7) จากนั้นสนุก ตื่นเต้นกับการผจญภัยนั่งรถชมสัตว์ป่ามากมาย เช่น สิงโต ไฮยีน่า จระเข้ ใน Jaguar Trail, Predator Prowl และ Sawana Safari

22.00 น. เข้าโรงแรมที่พัก ...พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8)

08.00 น. เดินทาง ชม งานพืชสวนโลก หรือ งานราชพฤกษ์ 2549 มหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมฉลองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีในปี 2549 และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปี 2550 บนพื้นที่ 470 ไร่ มีความหลากหลายของพืชพรรณไม้ต่างๆ กว่า 2,200 ชนิด จำนวนกว่า
2 ล้าน 5 แสนต้น ซึ่งนับว่าเป็นมหกรรมพืชสวนโลกเขตร้อนชื่นที่สมบูรณ์ที่สุดของโลก
ในงานมีจุดที่น่าสนใจมากมายได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติประเภทองค์กร สวนพรรณไม้เขตร้อนชื้น หอคำหลวง และสวนกล้วยไม้ รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

17.00 น. เดินทางกลับ ... แวะซื้อของฝากที่ร้านวนัสนันท์

18.30 น. บริการอาหารเย็น ที่ เฮือนสุนทรีย์ สวนอาหารบรรยากาศดี ริมแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ (มื้อที่ 9) ... เดินทางกลับกรุงเทพฯ

(เนื่องจากช่วงค่ำ มีการแสดงน้ำพุ และม่านน้ำ ภายในงานราชพฤกษ์ หากลูกค้่าส่วนใหญ่ประสงค์จะชมการแสดงดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม)

วันที่ห้า
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวลเน็ต

ราคา
ผู้ใหญ่ 5,400 บาท/ท่าน เด็ก 5-12 ปี 4,000 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
รถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น
ค่าที่พัก 2 คืน (โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ/โรงแรมเพชรงาม/โรงแรมรอยัลพรรณราย/โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้/โรงแรมเดอะแฟมิลี่ 2 คืน หรือระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น )
ค่าอาหาร 9 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ทุกแห่ง + บัตรงานพืชสวนโลก + รถท้องถิ่นนำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

จำนวนที่รับ

36 ท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว ร่ม

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ VIP ในกรณีที่มีการจองไม่ถึง 30 ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม 

การติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต
71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-487-4307, 081-604-6066, 081-394-5602, 02-977-1180 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/860
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0137334800361

ทัวร์
โรงแรม รีสอร์ท
สถานที่ท่องเที่ยว

 

 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว

 

 

 

 • น้ำตกทีลอซู
 • สังขละบุรี
 • กระบี่
 • พังงา
 • ตรัง

 

 

 • ลาวใต้
 • นครวัด