บริษัททัวร์

 

THG04 ทัวร์พัทยา 2 วัน 1 คืน

 

วันแรก

08.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  โดยมีทีมงานของ วีทราเวลเน็ต ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระต่างๆ

08.30 น.

เดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ VIP พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง  บริการอาหารเช้าระหว่างเดินทาง (มื้อที่ 1) สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการโดยทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพ

11.30 น.

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่สวนนงนุช

13.00 น.

เที่ยวชมสวนนงนุช ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันงดงาม เช่น ระบำสี่ภาค มวยไทย เมดเล่ย์อีสาน และชมการแสดงของช้างแสนรู้ จากนั้นชมสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด เช่น กล้วยไม้ เฟิร์น สวนไม้พุ่มไม้ดัด ตะบองเพชร และปาล์มจากทั่วทุกมุมโลก

15.30 น.

เข้าพักที่ โบตานี บีช รีสอร์ท  รีสอร์ทสวยติดชายหาด สงบร่มรื่นด้วยหมู่แมกไม้นานาพันธุ์

18.30 น.

บริการอาหารเย็น พร้อมซีฟู้ดรสเลิศ ณ ภัตตาคารริมหาดของรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

20.45 น.

ชมการแสดงอันวิจิตร สวยงามอลังการ จากทิฟฟานี่โชว์ ซี่งจะสร้างความสนุกสนาน ประทับใจแก่ทุกท่าน

วันที่สอง

08.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศบริสุทธิ์สดชื่นบริเวณรีสอร์ท พร้อมบริการอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

10.30 น.

เก็บสัมภาระและอำลาที่พัก ...

11.00 น.

ชม Under WaterWorld แหล่งรวมพันธุ์ปลาทะเลนานาชนิด ชมฝูงปลาผ่านมิติใหม่โดยเดินลอดอุโมงค์แก้วที่เปิดให้เห็นได้ถึง 180 องศา ความยาว 105 เมตร

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหารลุงไสว ร้านอาหารชื่อดังของเมืองพัทยา

13.30 น.

นมัสการพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ ซึ่งแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์  ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร

15.00 น.

ซื้อของฝากมากมาย อาทิเช่น อาหารทะเลตากแห้ง ข้าวหลาม ทุเรียนทอด ขนมนานาชนิดที่ ตลาดหนองมน

17.30 น.

คณะถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงาน วีทราเวลเน็ต

อัตราค่าบริการ
2,500-3,500 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
รถโค้ชปรับอากาศ VIP
ที่พัก 1 คืน  ณ โบตานี บีช รีสอร์ท (ห้องพักคู่ Superior Room)
อาหาร 5 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรม  +  Sea food มื้อเย็นเต็มรูปแบบ
ห้องพัก Upgrade สำหรับผู้บริหาร
น้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์และทีมงานบริการตลอดการเดินทาง

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915

แพคเกจทัวร์ ภาคตะวันออก

เกาะช้าง

เกาะกูด

เกาะช้างแกรนด์ลากูน่า

เกาะหมาก

พัทยา

ระยอง