บริษัททัวร์

THN36 ทัวร์พืชสวนโลก ทัวร์งานพืชสวนโลก ทัวร์ราชพฤกษ์ 54 มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ

3 วัน 2 คืน 2,699 บาท

นอนโรงแรมเชียงใหม่ 1 คืน เดินทางทุกคืนวันศุกร์

โทร. 081 5326316, 081 6046066, 081 4874307, 02 9770930, 02-9771180

THN36 ทัวร์พืชสวนโลก ทัวร์งานพืชสวนโลก ทัวร์งานราชพฤกษ์ 3 วัน 2 คืน 2,699 บาท THN22 ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง งานพืชสวนโลก 5 วัน 4 คืน 6,400 บาท
THN23 ทัวร์เชียงใหม่ ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ แพนด้า งานพืชสวนโลก 4 วัน 3 คืน 5,500 บาท THN22A ทัวร์เชียงราย ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง งานพืชสวนโลก 5 วัน 4 คืน 6,400 บาท
THN20 ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยตุง ดอยอ่างขาง แพนด้า งานพืชสวนโลก 5 วัน 4 คืน 6,400 บาท THN30 ทัวร์ดอยวาวี ภูลังกา ดอยผาตั้ง 6,400 บาท
THN25 ทัวร์น่าน 5,400 บาท  

ทัวร์พืชสวนโลก

ทัวร์พืชสวนโลก Word file

วันเดิืนทาง 2554-2555 / โทร. 02-9770930, 02-9771180, 081 6046066, 081 4874307

วันที่
ที่พัก
ราคา
30 ธันวาคม 54-1 มกราคม 55 วันปีใหม่

บัส 1Holiday Garden Hotel & Resort

วันเดินทาง ติดต่อไกด์บุ๋ม 088 6421687

จุดนัดหมาย เปลี่ยนเป็น ปั๊ม ปตท ขาเข้า ระหว่างแยกรัชโยธิน - ตึกอีซูซุ แผนที่ คลิ๊ก

ทะเบียนรถ 30-1201 สีน้ำเงิน

บัส 1
 
คนขับ
1แอน 0802839992 3 ที่ 2 แอน 3 แอน 4 ว่าง
5บรรจง ปิ่นสุวรรณบุตร  6ปฏิมา   ปิ่นสุวรรณบุตร089- 7688346     7 ประจวบลาภ สุวรรณชาติ0860498228 8ชุตินันท์ สุวรรณชาติ ok
9 ศศิโรจน์ ธนบดี 0813654158 ok 10 ยศธร ธนบดี 11 ศักดิ์ชาย 0896692556 12 รวิชา เช็คสลิป
13 อิ่มศักดิื สกุลศรีชัย 0816240592 14 รัชนี สกุลศรีชัย ok 150809250660 2 ที่ 16 เสาวรัตน์ ok
17 ภูวดล ธรรมราษฎร์ 0899425142 18 2 ที่ ok 19 สุเทพ เลิศสกุลชล 0886240240 1 ห้อง เสริม 1 20 ดญ ณัชชา
สุขสรรพ์ 0862587390 2 ที่ ok 21 ราตรี กวางแก้ว 22 ดญ ชัชชา ครบ
บันได
23 เพ็ญพักตร์ ok 24 083-8391272
25 เอ๋      081-726-1436 26 27 ทรงวิทย์ 0891195393 28 2 ท่าน เช็คสลิป
29 30 ok ครบ 31 มธุรส 0810129001 32 ok รับโลตัสรังสิต
33 34 35 สุธิิสา 0818928162 36 ครบ ok

 

3,199 บาท
6-8 มกราคม 55
ตู้ 1Holiday Garden Hotel & Resort

รถตู้ 9 ที่นั่ง 3,499 บาท

รถตู้ 12 ที่นั่ง 2,999 บาท

13-15 มกราคม 55 วันครู

 

ตู้ 1 โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า

คันที่ 1
คนขับ
1 วรศักดิ์ 089 4868656 2 เหมา มัดจำ 12000 3     @3800
4 รถ 4 แถว นะ 5 6
7 8 9
10 11 12

 

รถตู้ 9 ที่นั่ง 3,499 บาท

รถตู้ 12 ที่นั่ง 2,999 บาท

20-22 มกราคม 55 วันตรุษจีน
ตู้ 1Holiday Garden Hotel & Resort

รถตู้ 9 ที่นั่ง 3,499 บาท

รถตู้ 12 ที่นั่ง 2,999 บาท

27-29 มกราคม 55
ตู้ 1Holiday Garden Hotel & Resort

รถตู้ 9 ที่นั่ง 3,499 บาท

รถตู้ 12 ที่นั่ง 2,999 บาท

(รับจัดกรุ๊ปเหมาตามงบประมาณของท่าน กำหนดวันเดินทางเองได้ และจัดเดินทางโดยเครื่องบินได้)

ทัวร์งานพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 54 มหกรรมกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน 3 มหาวโรกาส เน้นเที่ยวชมความงดงามของการจัดสวนไม้ดอกไ้ม้ประดับในงานพืชสวนโลกอย่างเต็มที่ ในราคาถูก ประหยัด

วันแรก กรุงเทพฯ เชียงใหม่

20.30 น. นัดพบที่ ปั๊ม ปตท ขาเข้า ระหว่างแยกรัชโยธิน - ตึกอีซูซุ แผนที่ คลิ๊ก โดยมีทีมงานวีทราเวลเน็ตให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

21.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 40 ที่นั่ง (รับจัดกรุ๊ปเหมา รถตู้) มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

วันที่สอง งานพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 1) ... ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว

09.00 น. เที่ยวชม งานพืชสวนโลก มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 เต็มวัน เพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคล 3 วโรกาส

1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ  84  พรรษา  ในปี 2554

2) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระชนมพรรษา  80  พรรษา  ในปี 2555

3) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา  60  พรรษา ในปี 2555

ภายในงานพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 54 นี้ ท่านจะได้ชมการจัดพืชสวนโลกจากนานาประเทศและในประเทศ บนพื้นที่กว่า 470 ไร่ ชมสวนไม้ดอก ไม้ประดับ สวนผลไม้ สวนสมุนไพร พืชผัก นานาชนิด กว่า 2.5 ล้านต้น กว่า 2,500 ชนิด ในงานมีจุดที่น่าสนใจมากมายได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติ์ราชพฤกษ์ 54 สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 54 สวนเฉลิมพระเกียรติประเภทองค์กร สวนพรรณไม้เขตร้อนชื้น หอคำหลวง และสวนกล้วยไม้ ฯลฯ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในงานพืชสวนโลก ตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นในงานพืชสวนโลก ตามอัธยาศัย

20.00 น. เข้าพัก ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท / Holiday Garden Hotel & Resort / โรงแรมรอยัลพรรณราย / โรงแรมชาโตเชียงใหม่ โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน ... ให้ท่านได้อิสระเที่ยวตลาดเชียงใหม่ไนท์บาซาร์ / ถนนคนเดินเชียงใหม่ แหล่งรวมของที่ระลึกมากมาย ตามอัธยาศัย

วันที่สาม วัดอุโมงค์ วนัสนันท์ พระธาตุลำปางหลวง กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2)

08.30 น. ชมความหัศจรรย์ของ วัดอุโมงค์ ซึ่งมีลักษณะเป็นกำแพงภายในเปิดทางเดิน สามารถเิดินทะลุกันได้ สักการะหลวงพ่อสมใจนึก พระยิ้มได้ ชมจิตรกรรมผาผนัง และเจดีย์เก่าแก่บนอุโมงค์้

10.30 น. แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก ไส้อั่ว แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ ณ ร้านวนัสนันท์

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านพลอย (มื้อที่ 3)

13.30 น. นมัสการพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีฉลู และชมความมหัศจรรย์ Unseen Thailand ของ เงาพระธาตุกลับหัว

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย พร้อมซื้อของฝากที่ จ.นครสวรรค์

22.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวลเน็ต

ราคา

ผู้ใหญ่ 2,699 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 2,099 บาท (ไม่เสริมเตียง) > ราคานี้เดินทางโดยรถบัส

วีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ 9 หรือ 12 ที่นั่ง ในกรณีที่มีการจองไม่ถึง 30 ท่าน

ราคาเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ 12 ที่นั่ง : ผู้ใหญ่ 2,999 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 2,299 บาท (ไม่เสริมเตียง)

ราคาเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ VIP 9 ที่นั่ง : ผู้ใหญ่ 3,499 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 2,799 บาท (ไม่เสริมเตียง)

**เทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 500 บาท/ท่าน (ทั้งรถบัส รถตู้)**

ราคาหมู่คณะ เหมารถตู้

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
11 ท่าน
12 ท่าน
ู้เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)
4,699
4,199
3,799
3,499
3,199
3,099
2,999
หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3ม.ค. เพิ่ม 500 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
รถโค้ชปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
ค่าที่พัก 1 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 3 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ทุกที่
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว ร่ม

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ VIP ในกรณีที่มีการจองไม่ถึง 30 ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม 

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 02 9770930,02-977-1180, 02-9771395, 081-4874307, 081-6046066 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06601
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0137334800361

THN36 ทัวร์งานพืชสวนโลก

ทัวร์พืชสวนโลก
เที่ยวงานพืชสวนโลก
ทัวร์พืชสวนโลกราคาถูก
ทัวร์พืชสวนโลกราคาประหยัด
ทัวร์พืชสวนโลกราคาพิเศษ
ทัวร์พืชสวนโลกคุณภาพ

 

บรรยากาศเชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ

โปรแกรม ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ใกล้เคียง 02 9771180

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยตุง  อ่างขาง อินทนนท์

THN20 ทัวร์ดอยตุง อินทนนท์ อ่างขาง

6,400 บาท