บริษัททัวร์

THN23 ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ ม่อนแจ่ม Art in Paradise

4 วัน 3 คืน 5,900/6,400 บาท

นอนโรงแรมเชียงใหม่ 2 คืน

โทร. 081 6046066, 081 4874307, 02 9770930, 02-9771180

ทัวร์เชียงใหม่ Word file

วันเดิืนทาง 2557 / โทร. 02-9770930, 02-9771180, 081 6046066, 081 4874307

วันที่
ที่พัก/ราคา
11-14 เมษายน วันสงกรานต์

คัน1 Holiday Garden 5,900 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2 แป้ง 0914949455

3 แป้ง
4 5 6
7 8 9
12-15 เมษายน วันสงกรานต์

คัน1 Holiday Garden 5,900 บาท

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

(รับจัดกรุ๊ปเหมาตามงบประมาณของท่าน กำหนดวันเดินทางเองได้ และจัดเดินทางโดยเครื่องบินได้)

จุดเด่นของทัวร์เชียงใหม่นี้คือ เที่ยวทัวร์เชียงใหม่ ราคาประหยัด บริการระดับคุณภาพ" สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญได้แก่้ ดอยอินทนนทดอยสุเทพ ม่อนแจ่ม ชมความน่ารักของครอบครัวแพนด้า ช่วงช่วง หลินฮุ่ย หลินปิง และ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ อีกมากมายได้แก่บ้านถวาย เวียงกุมกาม ขันโตกดินเนอร์

ทัวร์เชียงใหม่ เน้นโรงแรมที่พัก ใหม่ ในตัวเมือง ทัวร์เชียงใหม่เลือกร้านอาหารอร่อยชื่อดังใน จ.เชียงใหม่ ใช้รถโค้ช/รถตู้ รุ่นใหม่ ตลอดทริปทัวร์เชียงใหม่ ดูแลโดยทีมงานชำนาญโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่่และรักการบริการ พบกับโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ได้ที่นี่ ทัวร์เชียงใหม่

วันแรก กรุงเทพฯ เชียงใหม่

19.00 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

วันที่สอง ดอยสุเทพ ภูิพิงค์ราชนิเวศน์ ม่อนแจ่ม/สวนพฤกษศาตร์ ถนนคนเดิน

06.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 1) ... ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว

07.00 น. เดินทางขึ้นยอด ดอยสุเทพ นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยและ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีปีมะแม เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น เยี่ยมชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่งดงาม โดยเฉพาะกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

14.00 น. เดินทางชมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ม่อนแจ่ม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ชมทิวทัศน์อันงดงาม แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักเมืองหนาว

*** กรณีเทศกาล หากไม่สามารถนำคณะขึ้นชมม่อนแจ่มได้ เนื่องจากทาง แคบ ชัน และรถติดมาก จะนำคุณะ ชมสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งมีพันธุ์ไม้มากมายจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ป่าดิบชื้น พืชทะเลทราย สวนกล้วยไม้ โดยจัดแสดงเป็นกลุ่มอาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่ มีมุมถ่ายรูปมากมาย แทน

17.00 น. เข้าพัก ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท / Holiday Garden Hotel & Resort / โรงแรมวิคตอเรียนิมมานโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน

18.30 น. บริการอาหาเย็นแบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่ สิบสองปันนาขันโตก (มื้อที่ 3)

วันที่สาม ดอยอินทนนท์ อ่างกา โครงการหลวงอินทนนท์ น้ำตกวชิรธาร พระธาตุศรีจอมทอง หมู่บ้านถวาย ถนนคนเดิน/ไนท์บาซาร์

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

08.00 น. เดินทางสู่ ดอยอินทนนทสูงสุดแดนสยาม สักการะ พระมหาธาตุนภเมธนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งสร้างถวายในหลวงและพระราชินี ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม จากนั้นมุ่งหน้าสูู่่ ยอดสูงสุดแดนสยาม พิชิตความสูงระดับ 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเล

10.00 น. ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา ซึ่งเป็นแอ่งน้ำซับขนาดใหญ่ บริเวณนี้จะพบต้นไม้ใส่เสื้อ มอส เฟิร์น ข้าวตอกฤาษี ฝูงนกนานาชนิด แวะ ชมโครงการหลวงอินทนนท์ ชมสวนไม้ดอก สวนผักเมืองหนาว มองเห็น น้ำตกสิริภูมไหลลงมาจากหน้าผาสูงเป็นฉากหลัง

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ ร้านป้าอ๋อยริมธาร (มื้อที่ 5)

13.00 น. เที่ยวชม น้ำตกวชิรธาร น้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 80 เมตร มีโอกาสเห็นรุ้งที่เกิดจากแสงสะท้อนละอองน้ำหน้าน้ำตก

14.30 น. นมัสการพระธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีชวด

15.30 น. ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ หมู่บ้านถวาย

17.00 น. เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก

18.00 น. ให้ท่านได้อิสระรับประทานอาหารเย็น เที่ยว เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ / ถนนคนเดินเชียงใหม่ แหล่งรวมของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย

วันที่สี่ วนัสนันท์ Art in Paradise พิพิธภัณฑ์สามมิติเชียงใหม่ พระธาตุลำปางหลวง กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)

08.30 น. ซื้อของฝาก แหนม หมูยอ กาละแม ร้านวนัสนันท

09.30 น. ชม พิพิธภัณฑ์สามมิติเชียงใหม่ Art in Paradise มีมุมถ่ายรูปสวยๆ สามมิต ิมากมาย

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านพลอย (มื้อที่ 7)

14.00 น. นมัสการพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีฉลู และชมความมหัศจรรย์ Unseen Thailand ของ เงาพระธาตุกลับหัว

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย พร้อมซื้อของฝากที่ จ.นครสวรรค์

23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวล

ราคา

ผู้ใหญ่ 5,900 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 4,400 บาท (ไม่เสริมเตียง)

ผู้ใหญ่ 6,400 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 4,500 บาท (ไม่เสริมเตียง) : ช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.

ราคาหมู่คณะ เหมารถตู้ รวมอาหาร 7 มื้อ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ู้เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)
7,200
6,600
6,200
5,900
5,700
หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 500 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 7 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ทุกที่ + รถท้องถิ่นนำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 144-0-25344-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี)

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาส่ง E-mail มาที่ wetravelnet@hotmail.com หรือ แฟ็กซ์สลิปโอนเงิน 02-9770915 พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว ร่ม

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม 

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 02 9770930,02-977-1180, 02-9771395, 081-4874307, 081-6046066 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/02053