บริษัททัวร์

THN23 ทัวร์เชียงใหม่ ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โครงการหลวง 3 แห่ง อ่างขาง อินทนนท์ หนองหอย + 4 ดอย

นอนโรงแรมเชียงใหม่ 2 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

ทัวร์เชียงใหม่ Word file

วันเดินทาง / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ที่พัก/ราคา
30 ธันวาคม - 3 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
31 ธันวาคม - 4 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

(รับจัดกรุ๊ปเหมาตามงบประมาณของท่าน กำหนดวันเดินทางเองได้ และจัดเดินทางโดยเครื่องบินได้)

 

จุดเด่นของรายการทัวร์นี้ คือ เทียดอยสวยในเชียงใหม่ 5 ดอย ได้แก่ ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม และ 3 โครงการหลวง ได้แก่ โครงการหลวงอินทนนท์ โครงการหลวงอ่างขาง และ โครงการหลวงหนองหอย

 

วันแรก กรุงเทพฯ เชียงใหม่

19.00 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

 

วันที่สอง ม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย สวนพฤกษศาตร์สิริกิติ์ Canopy Walkway ดอยสุเทพ ภูพิงค์ราชนิเวศน์ ขันโตก

06.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 1) ... ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว

09.00 น. เดินทางชมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ม่อนแจ่ม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ชมทิวทัศน์อันงดงาม แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักเมืองหนาว

11.00 น. ชม สวนพฤกษ์ศาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติ์ แหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับในอาคารเรือนกระจก งดงามมาก จากนั้นเดินชมสะพานชมธรรมชาติลอยฟ้า Canopy Walkway ยาว 400 เมตร สูง 20 เมตร เป็นสะพานชมธรรมชาติเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ฟาร์มผีเสื้อสวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง (มื้อที่ 2)

14.00 น. เดินทางขึ้นยอด ดอยสุเทพ นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยและ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีปีมะแม เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น เยี่ยมชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่งดงาม โดยเฉพาะกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์

17.00 น. เข้าพัก ณ H Hotel หรือ B2 Hotel หรือ เทียบเท่า (2 ท่าน/ห้อง)

18.30 น. บริการอาหารเย็นแบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่ สิบสองปันนาขันโตก (มื้อที่ 3)

 

วันที่สาม ดอยอ่างขาง โครงการหลวงอ่างขาง กิ่วลม ม่อนสน สวนไม้ดอกไม้ประดับ ไร่สตอเบอรี่ บ้านนอแล บ้านขอบด้ง ถนนคนเดินเชียงใหม่

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

07.00 น. เดินทางสูดอยอ่างขาง

10.00 น. เปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นดอยอ่างขาง ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างบนดอยอ่างขาง ได้แก่ จุดชมวิวกิ่วลม และ ม่อนสน จุดชมวิวซึ่งมีทิวทัศน์ขุนเขางดงามมาก จากนั้นเที่ยว โครงการหลวงอ่างขาง ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักเมืองหนาว สวน 80 สวนบอนไซ สวนกล้วยไม้ แปลงสาธิต ภายในโครงการหลวง

12.00 น. บริการกลางวันบนดอยอ่างขาง (มื้อที่ 5)

13.00 น. ชมไร่สตอเบอรี่ ที่ปลูกเป็นขั้นบันได งดงามมาก บนดอยอ่างขาง ชมวิถีชีวิตชาวเขา และชมวิว ณ หมู่บ้านนอแล บ้านขอบด้ง

18.00 น. เดินเล่นถนนคนเดินเชียงใหม่ และรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

20.00 น. เข้าพัก ณ H Hotel หรือ B2 Hotel หรือ เทียบเท่า (2 ท่าน/ห้อง)

 

วันที่สี่ ดอยอินทนนท์ อ่างกา โครงการหลวงอินทนนท์ น้ำตกวชิรธาร พระธาตุศรีจอมทอง บ้านถวาย

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

08.00 น. เดินทางสู่ ดอยอินทนนทสูงสุดแดนสยาม สักการะ พระมหาธาตุนภเมธนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งสร้างถวายในหลวงและพระราชินี ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม จากนั้นมุ่งหน้าสูู่่ ยอดสูงสุดแดนสยาม พิชิตความสูงระดับ 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเล

10.00 น. ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา ซึ่งเป็นแอ่งน้ำซับขนาดใหญ่ บริเวณนี้จะพบต้นไม้ใส่เสื้อ มอส เฟิร์น ข้าวตอกฤาษี ฝูงนกนานาชนิด แวะ ชมโครงการหลวงอินทนนท์ ชมสวนไม้ดอก สวนผักเมืองหนาว มองเห็น น้ำตกสิริภูมไหลลงมาจากหน้าผาสูงเป็นฉากหลัง

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ ร้านป้าอ๋อยริมธาร (มื้อที่ 7)

13.00 น. เที่ยวชม น้ำตกวชิรธาร น้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 80 เมตร มีโอกาสเห็นรุ้งที่เกิดจากแสงสะท้อนละอองน้ำหน้าน้ำตก

14.30 น. นมัสการพระธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีชวด

15.30 น. ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ หมู่บ้านถวาย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวล

วันที่ห้า เชียงใหม่ กรุงเทพฯ

05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวล

 

ราคา จอยทัวร์ เดินทางกับลูกค้าท่านอื่นๆ

ผู้ใหญ่ 6,900 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 5,300 บาท/ท่าน ไม่เสริมเตียง

ปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคาหมู่คณะ เหมารถตู้ รวมอาหาร 7 มื้อ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)

8,200

7,700

7,200

6,900

6,700

หมายเหตุ1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

** เทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

 

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 7 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ทุกที่ + รถท้องถิ่นนำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดิน
ทาง

ราคานี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

 

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 144-0-25344-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี)

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาส่ง E-mail มาที่ wetravelnet@hotmail.com หรือ แฟ็กซ์สลิปโอนเงิน 02-9770915 พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว ร่ม

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม 

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915