บริษัททัวร์

THN23 ทัวร์เชียงใหม่ ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง 5 วัน 4 คืน

นอนโรงแรมเชียงใหม่ 2 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet

ทัวร์เชียงใหม่ Word file

วันเดินทาง / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ผังที่นั่ง รถตู้
30 ธันวาคม - 3 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

(รับจัดกรุ๊ปเหมาตามงบประมาณของท่าน กำหนดวันเดินทางเองได้ และจัดเดินทางโดยเครื่องบินได้)

 

วันแรก กรุงเทพฯ เชียงใหม่

19.00 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

 

วันที่สอง ม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย สวนพฤกษศาตร์สิริกิติ์ Canopy Walkway ดอยสุเทพ ภูพิงค์ราชนิเวศน์ ขันโตก

06.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 1) ... ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว

09.00 น. เดินทางชมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ม่อนแจ่ม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ชมทิวทัศน์อันงดงาม แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักเมืองหนาว

11.00 น. ชม สวนพฤกษ์ศาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติ์ แหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับในอาคารเรือนกระจก งดงามมาก จากนั้นเดินชมสะพานชมธรรมชาติลอยฟ้า Canopy Walkway ยาว 400 เมตร สูง 20 เมตร เป็นสะพานชมธรรมชาติเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ฟาร์มผีเสื้อสวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง (มื้อที่ 2)

14.00 น. เดินทางขึ้นยอด ดอยสุเทพ นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยและ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีปีมะแม เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น เยี่ยมชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่งดงาม โดยเฉพาะกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์

17.00 น. เข้าพัก ณ H Hotel หรือ B2 Hotel หรือ เทียบเท่า (2 ท่าน/ห้อง)

18.30 น. บริการอาหารเย็นแบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่ สิบสองปันนาขันโตก (มื้อที่ 3)

 

วันที่สาม บ้านแม่กำปอง วัดแม่กำปอง ร้านชมนกชมไม้ น้ำตกแม่กำปอง โครงการหลวงตีนตก ถนนคนเดิน

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

08.00 น. เดินทางสู่ กิ่ง อ.แม่ออน จ. เชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง

10.00 น. ถึงมู่บ้านแม่กำปอง ที่ยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขา และลำธารรายล้อม เดินเล่นชมบรรยากาศหมู่บ้านยามเย็น มีร้านค้า ร้านกาแฟน่ารักมากมาย เชน ร้านลุงปุ๊ด ป้าเป็ง ร้านกาแฟน่ารักริมลำธาร

11.00 น. ชมศิลปะล้านนา ณ วัดท่ามกลางธรรมชาติ วัดแม่กำปอง ภายในวัดมีโบสถ์กลางน้ำ ร่มรื่นสวยงามมาก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

13.30 น. ชมวิวหมู่บ้านแม่กำปอง มุมสูง จะเห็นหมู่บ้านแม่กำปองท่ามกลางป่าเขาร้านชมนกชมไม้

14.30 น. ชมความงดงามของน้ำตกแม่กำปอง ที่มีความสวยงามถึง 7 ชั้น น้ำเย็นใส ตลอดปี

16.00 น. เที่ยวชมโครงการหลวงตีนตก ชมผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง ดื่มกาแฟตามอัธยาศัย ภายในโครงการหลวง บรรยากาศดีมาก มีลำธาร ป่าไม้ร่มรื่น

18.00 น. เดินเล่นถนนคนเดินเชียงใหม่ และรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

20.00 น. เข้าพัก ณ H Hotel หรือ B2 Hotel หรือ เทียบเท่า (2 ท่าน/ห้อง)

 

วันที่สี่ ดอยอินทนนท์ อ่างกา โครงการหลวงอินทนนท์ น้ำตกวชิรธาร พระธาตุศรีจอมทอง บ้านถวาย

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

08.00 น. เดินทางสู่ ดอยอินทนนทสูงสุดแดนสยาม สักการะ พระมหาธาตุนภเมธนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งสร้างถวายในหลวงและพระราชินี ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม จากนั้นมุ่งหน้าสูู่่ ยอดสูงสุดแดนสยาม พิชิตความสูงระดับ 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเล

10.00 น. ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา ซึ่งเป็นแอ่งน้ำซับขนาดใหญ่ บริเวณนี้จะพบต้นไม้ใส่เสื้อ มอส เฟิร์น ข้าวตอกฤาษี ฝูงนกนานาชนิด แวะ ชมโครงการหลวงอินทนนท์ ชมสวนไม้ดอก สวนผักเมืองหนาว มองเห็น น้ำตกสิริภูมไหลลงมาจากหน้าผาสูงเป็นฉากหลัง

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ ร้านป้าอ๋อยริมธาร (มื้อที่ 7)

13.00 น. เที่ยวชม น้ำตกวชิรธาร น้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 80 เมตร มีโอกาสเห็นรุ้งที่เกิดจากแสงสะท้อนละอองน้ำหน้าน้ำตก

14.30 น. นมัสการพระธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีชวด

15.30 น. ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ หมู่บ้านถวาย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวล

วันที่ห้า เชียงใหม่ กรุงเทพฯ

05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวล

 

ราคา จอยทัวร์ เดินทางกับลูกค้าท่านอื่นๆ

ผู้ใหญ่ 7,400 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 5,700 บาท/ท่าน ไม่เสริมเตียง

ปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคาหมู่คณะ เหมารถตู้ รวมอาหาร 7 มื้อ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)

8,800

8,300

7,700

7,400

หมายเหตุ1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 7 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ทุกที่ + รถท้องถิ่นนำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดิน
ทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว ร่ม

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม 

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915