THC05 ทัวร์อัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา ล่องเรือชมหิ่งห้อย 2 วัน 1 คืน

โทร. 081 6046066, 081 4874307

 

 

กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางและจุดนัดพบได้

วันแรก วัดบ้านแหลม ตลาดร่มหุบ ดอนหอยหลอด วัดบางกะพ้อม ตลาดน้ำอัมพวา ล่องเรือชมหิ่งห้อย

07.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ปั๊ม ปตท . ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน วีทราเวลเน็ต ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆ

08.00 น.

ออกเดินทาง โดย รถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ VIP พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.00 น.

นมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ซี่งมีตำนานเป็นพี่น้องกับ หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโตบางพลี และหลวงพ่อวัดไร่ขิง ณ วัดเพชรสมุทร เพื่อความเป็นสิริมงคล

10.30 น. สัมผัสตลาดร่มหุบ หรือ ตลาดเสี่ยงตาย บริเวณสองฝั่งทางรถไฟ ซึ่งหากมีรถไฟผ่าน ร้านค้าต่างๆ จะหุบร่ม เก็บของทันที

11.30 น.

สักการะ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ ชมทิวทัศน์ และเลือกซื้อสินค้ามากมาย ณ ดอนหอยหลอด

12.00 น.

บริการอาหารทะลเ ณ ร้านคุ้นลิ้น ดอยหอยหลอด (มื้อที่ 1)

13.30 น.

เที่ยวชมวัดบางกะพ้อม วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา นมัสการหลวงพ่อคง เกจิอาจารย์ชื่อดัง ชมภาพนูนต่ำ ชมจิตรกรรมฝาผนังเก่า ที่เป็นปางพระพุทธเจ้าปรินิพพานแห่งเดียวในประเทศไทย

14.30 น. ต้อนรับสู่ แม่กลองริเวอร์รีสอร์ท/บ้านปลาทับทิมรีสอร์ท (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น) รีสอร์ทสวยริมแม่น้ำแม่กลอง
17.30 น. เดิน ช๊อป กิน เที่ยว กับอาหาร ขนม ที่หาทานได้ยาก และซื้อของฝากมากมาย ที่ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำยามเย็นแห่งเดียวของประเทศไทย
19.30 น. ล่องเรือดูหิ่งห้อย แมลงตัวน้อยที่แสนมหัศจรรย์ ระยิบระยับมากมายตลอดสองฝั่งคลองอัมพวา
21.00 น. กลับเข้าที่พัก นอนหลับสบาย
วันที่สอง ตลาดเช้าอัมพวา อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด อุทยาน ร.2 โบสถ์โพธิ์ปรก วัดบางกุ้ง
06.30 น. เที่ยวตลาดเช้าของอัมพวา ชมวิถีชีวิตอีกรูปแบบที่แตกต่างจากตลาดน้ำยามเย็น ทำบุญใส่บาตรพระยามเช้า หรือเลือกนอนพักผ่อนสบายๆ ในบรรยากาศรีสอร์ทสดชื่นยามเช้า
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

09.00 น.

ชมโบสถ์คริสต์ ศิลปะโกธิค ซึ่งภายในประดับด้วยกระจกสีงดงามมาก ณ อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด

10.00 น.

ชม อุทยาน ร.2 เป็นอุทยานบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

11.00 น.

ชม อุโบสถปรกโพธิ์ ณวัดบางกุ้ง Unseen in Thailand ซึ่งมีต้นไมในพุทธกาล ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง ปกคลุม กราบสักการะ หลวงพ่อนิล ภายในอุโบสถ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารชื่อดังที่สุดของอัมพวา ร้านน้องอุ้ม ริมแม่น้ำแม่กลอง (มื้อที่ 3)
13.30 น. อำลา อัมพวา ด้วยความประทับใจ แวะซื้อของฝากระหว่างทาง

16.00 น.

ถึงจุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวลเน็ต


ราคา
ผู้ใหญ่3,800 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 3,000 บาท
/ท่าน (ต่างชาิติเพิ่ม 400 บาท/ท่าน)

 

ราคาหมู่คณะ

จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ู้รถตู้ VIP (บาท/ท่าน)
5,500
4,900
4,500
4,200
4,000
3,800
3,700
หมายเหตุ 1) ) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP
อาหาร 3 มื้อ + น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ที่พัก 1 คืน + ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ + ค่าล่องเรือชมหิ่งห้อย
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การจองทัวร์

โอนมัดจำ 1,000 บาท


สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม หมวก

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915