ทัวร์ปาย
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ปางอุ๋ง
ทัวร์ทุ่งบัวตอง
ทัวร์เลย
ทัวร์เขาใหญ่
ทัวร์วังน้ำเขียว
ทัวร์สังขละบุรี
ทัวร์ทีลอซู
ทัวร์กระบี่
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์เกาะช้าง
ทัวร์หลวงพระบาง

 

บริษัททัวร์

THN26 ทัวร์เขาค้อ ภูเรือ ภูหลวง ภูทับเบิก ภูลมโล เขาตะเคียนโง๊ะ กังหันลม 4 วัน 3 คืน

เที่ยวสามทะเลหมอก ภูทับเบิก ภูเรือ เขาตะเคียนโง๊ะ

ปีใหม่ เที่ยวงานไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ เทศกาลต้นคริสมาสต์ภูเรือ

พักเขาค้อ หรือ ภูเรือ

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

 

 

ทัวร์เขาค้อ เพชรบูรณ์ เลย

ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ภูเรือ

จองห้องพัก เชียงคาน ภูเรือ ปีใหม่

วันเดินทาง / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ที่พัก/ราคา
30 ธันวาคม - 2 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
31 ธันวาคม - 3 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
5-8 มกราคม ชมดอกพญาเสือโคร่งภูลมโล

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
12-15 มกราคม ชมดอกพญาเสือโคร่งภูลมโล

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
19-22 มกราคม ชมดอกพญาเสือโคร่งภูลมโล

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
27-30 มกราคม ชมดอกพญาเสือโคร่งภูลมโล

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางเองได้้)

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง

จุดเด่นของทริปนี้คือ การเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาิติและทางประวัติศาตร์ของพื้นที่รอยต่อสามจังหวัด พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งในโปรแกรมนี้ นับว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาิติที่ยังคงความบริสุทธิ์งดงาม อาทิเช่น ภูเรือ ภูหลวง ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ

วันแรก กรุงเทพฯ เพชรบูรณ์

20.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

21.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่สอง ภูทับเบิก ภูลมโล ชมซากุระ / ภูหินร่องกล้า ผาชูธง ลานหินปุ่ม โรงเรียนทหารและการเมือง ทุ่งดอกกระดาษ ผาพบรัก ผาสลัดรัก ผาบอกรัก ผาคู่รัก ผารักยืนยง ผาไททานิค

05.30 น. เดินทางสู่ ภูทับเบิก ซี่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมไร่กะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และชมทะเลหมอก ทะเลภูเขาที่สลับซับซ้อน จากนั้นย้อนกลับลงมาชมวิวที่จุดชมวิวธารพาย(Unseen in Thailand) ชมวิวทะเลภูเขาที่สวยงาม บริการอาหารเช้า ณ ทับเบิกรีสอร์ท (มื้อที่ 1)

พฤศจิกายน - ธันวาคม นำคณะเที่ยวลานหินปุ่ม ผาชูธง

10.00 น. เที่ยวชมภูหินร่องกล้า ชมความงดงามของ ลานหินปุ่มปรากฎการณ์อันน่าอัศจรรย์ โดยจะมีหินเป็นลักษณะเป็นตะปุ่มตะปั่มจำนวนมาก
จากนั้นแวะชมวิวที่ ผาชูธง เป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จะชูธงค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะรัฐบาล ปัจจุบันมีธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ ที่นี่ลมเย็นสบาย มองเห็นป่าน้ำหนาวอยู่ไม่ไกล

มกราคม นำคณะเที่ยวชมดอกพญาเสือโคร่ง ภูลมโล

10.00 น. นั่งรถท้องถิ่น ชมดอกพญาเสือโครงสีชมพู หรือซากุระเมืองไทย บานสะพรั่ง กว่าหนึ่งแสนต้น บนพื้นที่กว่า 1, 000 ไร่ ณ ภูลมโล แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และเป็นจุดชมดอกพญาเสือโครงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ ร้านรังทอง (มื้อที่ 2)

13.00 น. เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บริเวณ ภูหินร่องกล้า ได้แก่ โรงเรียนทหารและการเมือง ชมศูนย์กลางการเรียนการสอนของพรรคคอมมิวนิสต์ ชมกังหันน้ำที่ใช้สีข้าว

14.00 น. เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ ชมทุ่งดอกกระดาษ หลากสีสัน และ ชมวิวทิวเขา และหน้าผารูปทรงแปลกตา ณ ผาบอกรัก ผาพบรัก ผาสลัดรัก ผาคู่รัก ผารักยืนยง ผาไททานิค

16.00 น. เข้าพัก ณ ระยองภูเรือรีสอร์ท หรือ เขาค้อทะเลภูรีสอร์ท หรือเทียบเท่า

18.00 น. บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3)... พักผ่อนตามอัธยาศัย

*** 28 พฤศจิกายน 2559 - 31 มกราคม60 นำคณะเที่ยวชม เทศกาลต้นคริสมาสต์ภูเรือ

*** เทศกาลปีใหม่ หากมีเวลา นำคณะเที่ยวชม งานไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ 2559

วันที่สาม ภูเรือ ภูหลวง ไร่ทีเอสเอ สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน

05.30 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึงยอด ภูเรือ ที่อดภูเรือสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต ระหว่างทางจะมีดอกไม้ป่า เช่น กระเจียว กระดุมเงิน เปราะภู เอื้องนวลจันทร์ ชมสวนหินพาลี ซึ่งมีหินรูปร่างประหลาดมากมาย ชมหินศิวะ หินเต่า ผาซำทอง ซึ่งมีไลเคนสีทองปกคลุม และจุดชมวิวเดโช .. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

09.00 น. เดินทางสู่ ภูหลวง มรกตแห่งอีสาน ดินแดนที่ค้นพบกล้วยไม้ป่ามากที่สุดในประเทศไทย

10.30 น. เดินชมธรรมชาติบน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เริ่มจากโคกนกบา ลานสุริยันต์ ระยะทางเป็นวงกลมบนพื้นราบยอดตัดประมาณ 2 กิโลเมตรในช่วงฤดูหนาวมีโอกาสได้พบกล้วยไม้หายากได้แก่ รองเท้านารีปีกแมลงปอ รองเท้านารีอินทนท์ เอื้องสำเภางาม และเมเปิ้ลแดง เป็นต้น

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภูเรือบุษบา (มื้อที่ 5)

15.30 น. แวะชมไร่ทีเอสเอ TSA ชมแปลกปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาชนิด ซึ่งมีการจัดสวนที่สวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับฟักทองยักษ์หนักกว่า 10 กิโลกรัม

16.30 น. เที่ยวชมสวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด

16.00 น. เข้าพัก ณ ระยองภูเรือรีสอร์ท หรือ เขาค้อทะเลภูรีสอร์ท หรือเทียบเท่า

18.30 น. บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 6) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ เขาตะเคียนโง๊ะ ทะเลหมอก Pino Latte วัดผาซ่อนแก้ว พระบรมสารีริกธาตุ กังหันลมเขาค้อ ไร่สตอเบอรี่เขาค้อ

06.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

08.00 น. ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ เขาตะเคียนโง๊ะ จุดชมทะเลหมอกเขาค้อ ที่สวยที่สุด มองเห็นยอดเขาย่า โผล่พ้นทะเลหมอก คล้ายภูเขาฟูจิ

09.00 น. แวะชิมกาแฟตามอัธยาศัย พร้อมชมวิวเขาค้อที่สวยสุดๆ ณ ร้านกาแฟแห่งใหม่ Pino Latte

10.30 น. ชมความงดงามของทิวทัศน์เขาค้อ มองเห็นผาซ่อนแก้วและทิวเขาสลับซับซ้อน และเที่ยวชมความงดงามของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 8)

13.30 น. เที่ยวชมจุดชมวิว ทุ่งกังหันลมเขาค้อ จุดชมวิวแห่งใหม่ ชมกังหันลมขนาดใหญ่สูงกว่า 100 เมตร กว่า 24 ต้น บนทิวเขา งดงามมาก และแวะชม ซื้อของฝาก ณ ไร่ตอเบอรี่ เขาค้อ

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ... เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝาก ณ ไร่กำนัลจุล

23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมร้อยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานวีทราเวล

ราคา จอยทัวร์ เดินทางรวมกับท่านอื่นๆ
ผู้ใหญ่ 6,200 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 4,600 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
** เทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

ราคาทัวร์เหมา ทัวร์หมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

10 ท่าน

ู้พัก โรงแรม หรือ รีสอร์ท

8,000

7,300

6,500

6,200

6,000

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท
** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

 

ราคานี้ี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 8 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

 

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 144-0-25344-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี)

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาส่ง E-mail มาที่ wetravelnet@hotmail.com หรือ แฟ็กซ์สลิปโอนเงิน 02-9770915 พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915