บริษัททัวร์ ทัวร์

THS02 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ / ทัวร์เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย 3 วัน 2 คืน

Tel 081 4874307, 081 6046066

กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางและจุดนัดหมายได้ เริ่มต้นได้ทั้ง กทม.และคุระบุรี พังงา

วันแรก เกาะสุรินทร์ อ่าวช่องขาด อ่าวแม่ยาย
07.00 พบกันที่ท่าเรือคุระบุรี พังงาน ทำกิจวัตรส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
08.00 เรือออกจากท่าเรือคุระบุรี โดยเรือ Speed boat
11.30 เรือถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก (นอนเต็นท์) ณ หาดไม้งาม
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่หมู่เกาะสุรินทร์
13.00 นั่งเรือหางยาวแบบมีหลังคา ดำน้ำที่อ่าวช่องขาด และบริเวณหินกอง ด้านหน้าอ่าวแม่ยาย
16.30 กลับเข้าที่พัก
18.00 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ เต็นท์ที่พัก

วันที่สอง ทัวร์เกาะสุรินทร์ เกาะตอรินลา อ่าวผักกาด เกาะมังกร อ่าวไม้งาม

08.00 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
09.00 ออกดำน้ำดูปะการังบริเวณ เกาะตอรินลา และอ่าวผักกาด
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
13.00 ออกดำน้ำดูปะการังในช่วงบ่าย บริเวณ เกาะมังกร และ อ่าวไม้งาม
18.00 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ เต็นท์ที่พัก

หรือ

วันที่สอง ทัวร์เกาะตาชัย The Fantasy Reef, The Coral Garden
07.30 น. อาหารเช้า (4)
08.30 น. เตรียมตัวออกเดินทางจากหมู่เกาะสุรินทร์ มุ่งหน้าสู่เกาะตาชัย
10.15 น. ถึงเกาะตาชัย ลงดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่  The Fantasy Reef
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  (5)
13.00 น. เดินเท้าไปบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อชม “ปูไก่" และ "หอยมรกต”
14.00 น. เตรียมตัวออกไปดำน้ำที่  The Coral Garden 
15.00 น. ออกเดินทางจากเกาะตาชัย 
16.00 น. ถึงเกาะสุรินทร์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น (6) พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ เต็นท์ที่พัก

วันที่สาม
07.30 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
08.30 ปิดทริปด้วยการดำน้ำ ณ อ่าวเต่า อ่าวบอน / หรือจะเลือกชมหมู่บ้านมอแกนแทนดำน้ำก็ได้
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)
13.00 เดินทางกลับสู่ท่าเรือคุระบุรี
15.30 เดินทางถึงท่าเรือคุระบุรี โดยสวัสดิภาพ

1) ราคา (เริ่มต้นที่ คุระบุรี จ.พังงา ลูกค้าเดินทางเอง)

ทัวร์เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน 5,450 บาท/ท่าน

ทัวร์เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย 3 วัน 2 คืน 6,800 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
เรือ Speed Boat ไป-กลับเกาะสุรินทร์ เรือหางยาวมีหลังคาพาดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ
ค่าอาหาร 8 มื้อ
ที่พัก 2 คืน (เต็นท์ รวมเครื่องนอน)
ค่าธรรมเนียมสถานที่
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์

2) ราคากรุ๊ปเหมา รวม รถตู้ + คนขับ + น้ำมัน จากกรุงเทพ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
11 ท่าน
12 ท่าน
13 ท่าน
14 ท่าน
เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
8,900
8,500
8,100
7,800
7,600
7,400
7,300
7,100
7,000
ูเกาะสุรินทร์ ตาชัย 3วัน 2คืน
10,400
9,900
9,500
9,200
8,900
8,800
8,600
8,400
8,300

ราคานี้รวม
รถตู้ +น้ำมัน พร้อมคนขับ

เรือ Speed Boat ไป-กลับเกาะสุรินทร์ เรือหางยาวมีหลังคาพาดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ
ค่าอาหาร 8 มื้อ
ที่พัก 2 คืน (เต็นท์ รวมเครื่องนอน)
ค่าธรรมเนียมสถานที่
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915