บริษัททัวร์ ทัวร์

 

THS05 ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง

เลือกเดินทางได้ทุกวัน

วันแรก
21.00 น.ออกเดินทางจากจุดนัดพบที่ วงเวียนวัดบวรนิเวศน์บางลำพู เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 50 ที่ันั่ง 2 ชั้น

วันที่สอง
06.00 น. ถึงชุมพร ให้ท่านได้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
07.00 น. เดินทางโดยเรือเร็วลมพระยา High Speed Catamaran
08.30 น. ถึงท่าเรือเกาะเต่า มีรถมารับเข้าที่พักที่ รีสอร์ทบนเกาะเต่า เกาะนางยวน เข้าพัก ณ จามจุรีวิลล่า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 1)
08.30 น. ดำน้ำตื้นชมปะการังรอบเกาะเต่า เกาะนางยวน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิคบนเกาะ
13.30 น. ดำน้ำต่อ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
09.00 น. อำลาเกาะเต่าเกาะนางยวน ... รถส่งคณะที่ท่าเรือ
10.00 น. เดินทางกลับโดยเรือลมพระยา High Speed Catamaran
11.45 น. ถึงชุมพร ... เดินทางกลับโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 50 ที่ันั่ง 2 ชั้น
20.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคา เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ

จามจุรีวิลล่า พักห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง พร้อมอาหารเช้า ไม่รวมอาหารมื้ออื่นๆ และ แพคเกจดำน้ำ (Superior 5,200 บาท/ท่าน, Deluxe 6,200 บาท/ท่าน)

ราคา เริ่มต้นจากเกาะเต่า (ไม่รวมการเดินทาง)

จามจุรีวิลล่า พักห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง พร้อมอาหารเช้า ไม่รวมอาหารมื้ออื่นๆ และ แพคเกจดำน้ำ (Superior 3,200 บาท/ท่าน, Deluxe 4,200 บาท/ท่าน)

ราคานี้รวม
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP 50 ที่นั่ง 2 ชั้น
ค่าเรือลมพระยา High Speed Catamaran รับส่งเกาะเต่า-ชุมพร
อาหารเช้า 2 มื้อ
ที่พัก 2 คืน (จามจุรีวิลล่า) ไม่รวมแพคเกจดำน้ำ ประมาณ 650 บาท/ท่าน
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915

ทัวร์กระบี่ ตรัง ภูเก็ต พังงา และ ทัวร์ภาคใต้ อื่นๆที่น่าสนใจ 081 4874307

ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี

THS07 ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะพีพี ทะเลแหวก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน สระมรกต

ทัวร์ตรัง เกาะรอก

THS09 ทัวร์ตรัง กระบี่ พังงา เกาะรอก เกาะห้อง คลอสองน้ำ อ่าวพังงา

ทัวร์เกาะลันตา เกาะรอก ทะเลตรัง

THS10 ทัวร์เกาะลันตา เกาะรอก ถ้ำมรตก ทะเลตรัง เกาะกระดาน เกาะม้า เกาะเชือก

ทัวร์เกาะสุรินทร์

THS02 ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์

ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน

THS11 ทัวร์เขาสก เขื่อนเีชี่ยวหลาน ระนอง

ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน

THS05 ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน