บริษัททัวร์

 

THG07 ทัวร์หัวหิน ชะอำ 2 วัน 1 คืน

 

วันแรก

07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  โดยมีทีมงานของ วีทราเวลเน็ต ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระต่างๆ

07.30 น.

เดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ VIP บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (มื้อที่ 1) พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการโดยทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพ

10.00 น.

เยี่ยมชมพระรามราชนิเวศน์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้สร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นพระราชนิเวศน์สำหรับประทับแรมในฤดูฝน ชาวบ้านเรียกว่า วังบ้านปืน

11.00 น.

เยี่ยมชมวัดใหญ่สุวรรณาราม นมัสการพระพุทธรูป 11 นิ้ว พระประธานของวัด หนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ ชมภาพเขียนเทพชุมนุมอายุกว่า 300 ปี ชมศาลาการเปรียญเรือนไม้สักทั้งหลัง มีความสวยงาม อ่อนช้อย และทำบุญให้อาหารปลา

12.00 น.

บริการอาหารทะเลอร่อยๆ มื้อกลางวันที่ร้านไฮ้เปียง หัวหิน (มื้อที่ 2)

13.30 น.

เข้าพักที่โรงแรมชมวิว หัวหิน โรงแรมใหญ่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ริมชายหาดหัวหิน ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.

ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally

18.30 น.

เชิญท่านเข้าสู่งาน “ไนท์ปาร์ตี้” บริการอาหารเย็นรสเลิศ (มื้อที่ 3) สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะ เพรียกพร้อมด้วย Soft Drink พร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานยามค่ำคืนที่ทีมงานได้จัดเตรียมไว้อย่างดีเยี่ยม พร้อมของสมนาคุณมากมาย

23.00 น.

สิ้นสุดกิจกรรมงานปาร์ตี้ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์ …

วันที่สอง

07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4)

10.00 น.

อำลาที่พักด้วยความประทับใจ ...

10.30 น.

เยี่ยมชมพระราชวังมฤคทายวัน เป็นตำหนักที่ประทับริมทะเลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะเป็นพระตำหนักไม้ 2 ชั้น หันหน้าออกสู่ทะเล พระตำหนักฝ่ายในอยู่ปีกขวา ทางปีกซ้ายเป็นฝ่ายหน้า โดยประกอบด้วยพระที่นั่งสามองค์เชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่เพชรบุรี (มื้อที่ 5)

13.30 น.

เดินทางกลับ ... แวะซื้อของฝากขนมไทยต่างๆ ที่เพชรบุรี

16.00 น.

คณะถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงาน วีทราเวลเน็ต

อัตราค่าบริการ
2,500-3,800 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม
รถโค้ชปรับอากาศ VIP 50 ที่นั่ง 2 ชั้น
ที่พัก 1 คืน (โรงแรมชมวิว พักห้องปรับอากาศห้องละ 2 ท่าน พร้อมโทรทัศน์และน้ำอุ่น )
อาหาร 5 มื้อ 
Walk Rally + ไนท์ปาร์ตี้ + soft drink + คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ
ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน  200,000 บาท
น้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ทุกแห่ง +มัคคุเทศก์และทีมงานนำเที่ยวและสันทนาการตลอดการเดินทาง

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915

ทัวร์
โรงแรม รีสอร์ท
สถานที่ท่องเที่ยว

 

 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว

 

 

 

 • น้ำตกทีลอซู
 • สังขละบุรี
 • กระบี่
 • พังงา
 • ตรัง

 

 

 • ลาวใต้
 • นครวัด