บริษัททัวร์

 

THN16 งานราชพฤกษ์ 2549 - ดอยตุง - ภูชี้ฟ้า - ดอยแม่สลอง - ดอยอ่างขาง - ท่าตอน 3 วัน 4 คืน

วันเดินทาง

25-29 ม.ค.(เต็ม)

จุดเด่นของทริปนี้ คือ เที่ยวชม งานพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 + ดอยงาม 4 ดอย ได้แก่ ภูชี้ฟ้า ดอยตุง ดอยแม่สลอง และดอยอ่างขาง นอกจากนี้ ยังมีสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ ที่ำกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ คือ ท่าตอน เมืองสงบ บรรยากาศดี ริมแม่น้ำกก

วันแรก

19.00 น. นัดพบที่ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลเน็ตให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

วันที่สอง

07.00 น. ชมพุทธศิลป์ที่วัดร่องขุ่น วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ บริการอาหารเช้า ที่ร้านเกาเหลาเลือดหมูเจ้าอร่อยหอนาฬิกา (มื้อที่ 1) และทำธุระส่วนตัว

09.00 น. เที่ยวชมดอยตุง เริ่มจากสวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และได้รับรางวัลระดับโลก โดยมีรูปปั้นเด็กตัวตัวหรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์เด่นของสวนแห่งนี้

10.00 น. ชมพระตำหนักดอยตุง ศิลปะล้านนาและสวิสเซอร์แลนด์ และชมหอพระราชประวัติของของสมเด็จย่า

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ดอยตุง (มื้อที่ 2)

13.00 น. นมัสการพระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุน

14.00 น. เดินทางสู่ภูชี้ฟ้า

17.00 น. เข้าพักที่บ้านพักภูชี้ฟ้าพาณิชย์ (ห้องละ 2 ท่าน น้ำอุ่น พัดลม) หรือระดับเดียวกัน สัมผัสอากาศหนาวบนยอดภูชี้ฟ้า

18.00 น. บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

05.00 น. ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดลอยอยู่เหนือลำน้ำโขง

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 4)

08.00 น. มุ่งหน้าสู่ดอยแม่สลอง แวะชมและชิมชาอู่หลงที่ไร่ชา 101

12.00 น. ระหว่างทางเข้าสู่ดอยแม่สลอง จะพบกับดอกซากุระ หรือนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่ง บริการ อาหารกลางวันแบบจีนยูนนานที่ร้านอิ่มโภชนา (มื้อที่ 5)

13.30 น. เคารพสุสานนายพลต้วน ผู้ริเริ่มพัฒนาดอยแม่สลอง ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ได้งดงาม

14.30 น. เดินทางสู่ ท่าตอน แวะสวนส้มธนาธร และซื้อส้มสายพันธุ์ดีฝากทางบ้าน ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพอันงดงาม คดเคี้ยว ของแม่น้ำกกที่ วัดท่าตอน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา

17.00 น. เข้าพักที่บ้านสวนริเวอร์ไซด์รีสอร์ท (ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่้น) หรือระดับเดียวกัน รีสอร์ทสวย บรรยากาศดีๆ ริมแม่น้ำกก ... บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ริมแม่น้ำกก (มื้อที่ 7) ... เดินทางสู่ ดอยอ่างขาง

09.00 น. เปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นดอยอ่างขาง ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างบนดอยอ่างขาง ได้แก่ จุดชมวิวกิ่วลม จากนั้นเที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม ได้แก่ สวน80 สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ

12.00 น. บริการกลางวันที่ ร้านพรเพ็ญขาหมูเสวย อ. เชียงดาว (มื้อที่ 8)

13.30 น. เดินทาง ชมงาน มหกรรมพืชสวนโลก หรือ งานราชพฤกษ์ 2549 มหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมฉลองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีในปี 2549 และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปี 2550 บนพื้นที่ 470 ไร่ มีความหลากหลายของพืชพรรณไม้ต่างๆ กว่า 2,200 ชนิด จำนวนกว่า
2 ล้าน 5 แสนต้น ซึ่งนับว่าเป็นมหกรรมพืชสวนโลกเขตร้อนชื่นที่สมบูรณ์ที่สุดของโลก
ในงานมีจุดที่น่าสนใจมากมายได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติประเภทองค์กร สวนพรรณไม้เขตร้อนชื้น หอคำหลวง และสวนกล้วยไม้ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

20.00 น. ออกจากงาน ... เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวลเน็ต

ราคา
ผู้ใหญ่ 5,400 บาท/ท่าน เด็ก 5-12 ปี 4,000 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ภูชี้ฟ้าพาณิชย์ 1 คืน บ้านสวนริเวอร์ไซด์รีสอร์ท 1 คืน หรือเที่ยบเท่า 2 ท่าน/ห้อง )
ค่าอาหาร 8 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ + รถท้องถิ่นนำเที่ยว + บัตรงานพืชสวนโลก
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

จำนวนที่รับ

8-9 ท่าน/คัน กรุ๊ป 8 ท่านขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว ร่ม

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนรถตามความเหมาะสม 

การติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต
71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-487-4307, 081-604-6066, 081-394-5602, 02-977-1180 แฟ็กซ์. 02-9770915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/860
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0137334800361

ทัวร์
โรงแรม รีสอร์ท
สถานที่ท่องเที่ยว

 

 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยว

 

 

 

 • น้ำตกทีลอซู
 • สังขละบุรี
 • กระบี่
 • พังงา
 • ตรัง

 

 

 • ลาวใต้
 • นครวัด