โปรแกรมนี้ยกเลิกการจัดทัวร์

LAO03 วังเวียง เวียงจันทน์ เขื่อนน้ำงึม 5 วัน 4 คืน 6,500 บาท

วันเดิืนทาง 2553-2554 / โทร. 02-9771180, 081 6046066, 081 4874307

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
7-11 4-8 3-7 วันพ่อ 6-10 วันเด็ก 3-7 วันตรุษจีน
14-18 11-15 9-13 รัฐธรรมนูญ 14-17 วันครู 11-15 วาเลนไทน์
22-26 วันปิยะ 19-23 ลอยกระทง 16-20 20-24 17-21 วันมาฆะ
28 ต.ค.-1 พ.ย. 25-29 17-21 27-31  
23-27 คริสต์มาส
24-28 คริสต์มาส
28 ธ.ค.-1 ม.ค.
29 ธ.ค.-2 ม.ค. ปีใหม่
    30 ธ.ค.-3 ม.ค. ปีใหม่    
    31 ธ.ค.-4 ม.ค. ปีใหม่    

กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางและจุดนัดหมายได้

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ เป็นการเที่ยวพักผ่อนสบายๆ ณ เมือง วังเวียง เมืองคู่แฝด ของ เมือง ปาย จ. แม่ฮ่องสอน วังเวียง เป็นเมืองสงบ ท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา มีธรรมชาิติที่สวยงามของขุนเขาหินปูนรายล้อม และความงดงามของลำน้ำซอง สายน้ำใสที่หล่อเลี้ยงชุมชนเมืองวังเวียง และ มีกิจกรรมทางน้ำ ได้แก่ การล่องห่วงยาง พายคายัคให้ท่านได้สนุกสนาน โดยเลือกที่พัก รีสอร์ท วิวสวยๆ ริมแม่น้ำซอง ห้ิองพัก สะอาด ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่นครบครัน จากนั้นเดินทางสู่เขื่อนน้ำงึม ซึ่งมีวิวทิวทัศน์งดงามและมีที่พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก และสถานบันเทิงภายใน ณ แดนสวรรค์น้ำงึม ให้ท่านได้สนุกสนานได้เต็มที่ โดย รถตู้ที่ใช้เป็นรถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง VIP อาหารอร่อยและเต็มที่ทุกมื้อ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

วันแรก กรุงเทพฯ หนองคาย

19.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

20.00 น. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่ จ.หนองคาย

วันที่สอง หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง

05.00 น. ถึงจังหวัดหนองคาย ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย

06.00 น. บริการอาหารเช้าที่ร้านทานตะวัน ร้านไข่กระทะเจ้าดังของหนองคาย (มื้อที่ 1)

07.00 น. เดินทางสู่ด่าน ต.ม.สะพานมิตรภาพไทย - ลาว ตรวจเอกสารเข้าสู่ด่านเวียงจันทน์ จากนั้นข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

08.30 น. เที่ยวตัวเมืองเวียงจันทน์ ชม ประตูชัย สัญลักษณ์ของประเทศลาว ขึ้นชมวิวทิศทัศน์ของเมืองเวียงจันทน์ กว้างไกลสุดสายตา

10.00 น. นมัสการ พระูธาตุหลวง พระบรมธาตุที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดของลาวเพื่อความเป็นสิริมงคล สักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช ผู้สถาปนานครเวียงจันทน์

11.30 น. บริการอาหารกลางวันในเมืองเวียงจันทน์ (มื้อที่ 2)

14.30 น. เช็คอินเข้าที่พักที่ ถาวรสุขรีสอร์ท / Elephant Crossing Resort รีสอร์ทสวยริมแม่น้ำซอง ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมาก หรือรีสอร์ทริมน้ำระดับเดียวกัน (พัก 2 ท่าน/ห้อง แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว)

16.00 น. ให้ท่านได้พักผ่อน เล่นน้ำ ล่องห่วงยาง พายคายัก แม่น้ำซองซึ่งเป็นลำน้ำที่ใสสะอาด และมีทิวทัศน์เขาหินปูนน้อยใหญ่เป็นฉากหลังอันงดงาม (ค่าเช่าห่วงยาง พายคายัค ลูกค้าจ่ายเอง)

18.30 น. พาคณะท่องราตรีเมืองวังเวียง บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารในตัวเมืองวังเวียง (มื้อที่ 3) ซึ่งจะมีเอกลักษณ์คือ มีโซฟาให้ท่านได้ นอนเอกเขนก สบายๆ ชิวๆ

20.00 น. ท่องราตรีเมืองวังเวียง สัมผัสเธคในวังเวียง ร่วมสนุกกับกับเต้นแบบลาว ซึ่งมีจังหวะพร้อมเพรียงกัน สวยงาม ตามอัธยาศัย

วันที่สาม วังเวียง แดนสวรรค์ เขื่อนน้ำงึม

07.00 น. สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า ชมสายหมอกคลอเคล้าภูเขาหินปูนและลำน้ำซองหน้ารีสอร์ท

07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ... หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนสบายๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศบริสุทธิ์ของเมืองวังเวียงให้เต็มที่เดินเล่นชมตลาดเช้าวังเวียง ถ่้ายภาพ ข้ามสะพานไม้ไผ่ เิดินตัวเมือง ฯลฯ

09.00 น. เดินทางสู่ ถ้ำจัง ข้ามสะพานสลิงสีสด ชมความงดงามของถ้ำจัง ถ้ำที่มีความงดงามที่สุดของเมืองวังเวียง ชมหินงอกหินย้อยที่งดงาม มีจุดชมวิวสวยๆ ภายในประดับไฟงดงามมาก

10.00 น. เดินทางสู่เขื่อนน้ำงึม เขื่อนที่กักเก็บน้ำได้มากที่สุดในเอเชียตะัวันออกเฉียงใต้ และที่แหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดของลาว

11.00 น. ล่องเรือชมทิวทัศน์ในอ่างเ็ก็บน้ำเหนือเขื่อนน้ำงึม ชม ดอนท้าว ดอนนาง และเกาะน้อยใหญ่มากมายภายใน เขื่อนน้ำงึม แวะชมหมู่บ้านชาวประมง ชมการทำประมงแบบพื้นเมืองของชาวลาว ริมเขื่อนน้ำงึม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเขื่อนน้ำงึม (มื้อที่ 5)

14.00 น. ถึงท่่าเทียบเรือ ณ ดนสวรรค์น้ำงึมรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมทิวทัศน์อันงดงามของ แดนสวรรค์น้ำงึมรีสอร์ท หรือเลือกสนุกกับเกมส์ มากมาย เช่น แบล็คแจ็ค แบล็คคาร่า รูเล็ท ไฮโลว์ และสล๊อดแมชชีนกว่า 70 เครื่อง

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) สนุกกับกิจกรรมมากมายยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ เขื่อนน้ำงึม หนองคาย กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

10.00 น. เดินทางสู่เวียงจันทน์ โดยลัดเลาะลำน้ำงึมอันงดงาม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)

14.00 น. ให้คณะช้อปปิ้ง ณ ตลาดลาว ศูนย์การค้าจีน-ลาว Duty Free ที่ด่านไทย-ลาว

17.30 น. เดินทางกลับฝั่งไทย และรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ห้า

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคา
ผู้ใหญ่ 6,500 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 4,900 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

** กรณีไม่มี Passport ต้องทำบัตรผ่านแดน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคาหมู่คณะ

จำนวนคน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
ู้เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)
7,800
7,500
7,000
6,500
6,300
เริ่มต้นอุดรธานี/หนองคาย (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
7,000
6,600
6,300
5,900
5,600
หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP ตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน ห้องปรับอากาศ 2 ท่าน/ห้อง แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว)
ค่าอาหารทุกมื้อ  (8 มื้อ)
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว + ค่าทำเรื่่องขออนุญาตท่องเที่ยวถูกต้องตามกฎหมายลาว
ค่าล่องเรือเขื่อน้ำงึม
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

เอกสารที่ใช้
1) กรณีมี Passport ใช้ Passport ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2) กรณีไม่มี Passport ขอเอกสารเพื่อทำบัตรผ่านแดนไทย-ลาวชั่วคราว ดังนี้

- ผู้ใหญ่ ใช้รูปถ่ายสี 2 รูป + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ใช้เพื่อประกอบเอกสารเข้าประเทศลาวเท่านั้น)
- เด็ก ใช้รูปถ่ายผู้ปกครอง 2 ใบ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด + สำเนาสูติบัตร 2 ชุดพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ
- ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ที่ หจก.วีทราเวลเน็ต 71/228 หมู่ี่ 6 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลอายุเพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับระบุโปรแกรมทัวร์ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว เสื้อกันฝน

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต
71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-487-4307, 081-604-6066, 02-977-1180 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/860
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0137334800361

โปรแกรม ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ลาวใต้ ใกล้เคียง 02 9771180

ทัวร์หลวงพระบาง

LAO01 ทัวร์หลวงพระบาง 7,700 บาท

ทัวร์ลาวใต้

LAO02 ทัวร์ลาวใต้ 5,400 บาท

ทัวร์วังเวียง

LAO03 ทัวร์วังเวียง 6,500 บาท