ทัวร์ปาย
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ปางอุ๋ง
ทัวร์ทุ่งบัวตอง
ทัวร์เลย
ทัวร์เขาใหญ่
ทัวร์วังน้ำเขียว
ทัวร์สังขละบุรี
ทัวร์ทีลอซู
ทัวร์กระบี่
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์เกาะช้าง
ทัวร์หลวงพระบาง

 

บริษัททัวร์

THN37 ทัวร์เขาค้อ เขาตะเคียนโง๊ะ ทุ่งแสลงหลวง ภูทับเบิก ทุ่งกังหันลม 3 วัน 2 คืน

พักเขาค้อ 2 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

 

 

ทัวร์เขาค้อ เพชรบูรณ์ เลย

ทัวร์เขาค้อ

จองห้องพัก เชียงคาน ภูเรือ ปีใหม่

วันเดินทาง / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ผังที่นั่ง รถตู้
31 ธันวาคม - 2 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

 

(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางเองได้้)

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง

จุดเด่นของทริปนี้คือ การเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาิติและทางประวัติศาตร์ของพื้นที่รอยต่อสองจังหวัด พิษณุโลก เพชรบูรณ์

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งในโปรแกรมนี้ นับว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาิติที่ยังคงความบริสุทธิ์งดงาม อาทิเช่น ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ ทุ่งแสลงหลวง

 

วันแรก กรุงเทพ เขาค้อ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ฐานอิทธิ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อ

06.00 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

06.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ จ. เพชรบูรณ์ บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (มื้อที่ 1)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ไร่จันทร์แรม (มื้อที่ 2)

15.00 น. ชมอนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ อนุสรณ์สถานเหตุการณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ และเที่ยวชมฐานอิทธชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณเขาค้อ และชมซากอาวุธ เครื่องจักรที่ใข้ในสมัยสงคราม

16.30 น. แวะนมัสการ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เขาค้อ เจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

17.30 น. เข้าพัก ณ เขาค้อทะเลภูรีสอร์ท / กุหลาบดอยรีสอร์ท (พักห้องพัดลม 2 ท่าน/ห้อง หรือระดับเดียวกัน)

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

 

วันที่สอง ภูทับเบิก ภูลมโล ชมดอกพญาเสือโคร่ง / ภูหินร่องกล้า ผาชูธง ลานหินปุ่ม โรงเรียนทหารและการเมือง ทุ่งดอกกระดาษ ผาพบรัก ผาสลัดรัก ผาบอกรัก ผาคู่รัก ผารักยืนยง ผาไททานิค Pino Latte วัดผาซ่อนแก้ว

05.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 4)

06.30 น. เดินทางสู่ ภูทับเบิก ซี่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมไร่กะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และชมทะเลหมอก ทะเลภูเขาที่สลับซับซ้อน จากนั้นย้อนกลับลงมาชมวิวที่จุดชมวิวธารพาย(Unseen in Thailand) ชมวิวทะเลภูเขาที่สวยงาม

พฤศจิกายน - ธันวาคม นำคณะเที่ยวลานหินปุ่ม ผาชูธง

10.00 น. เที่ยวชมภูหินร่องกล้า ชมความงดงามของ ลานหินปุ่มปรากฎการณ์อันน่าอัศจรรย์ โดยจะมีหินเป็นลักษณะเป็นตะปุ่มตะปั่มจำนวนมาก
จากนั้นแวะชมวิวที่ ผาชูธง เป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จะชูธงค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะรัฐบาล ปัจจุบันมีธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ ที่นี่ลมเย็นสบาย มองเห็นป่าน้ำหนาวอยู่ไม่ไกล

มกราคม นำคณะเที่ยวชมดอกพญาเสือโคร่ง ภูลมโล

10.00 น. นั่งรถท้องถิ่น ชมดอกพญาเสือโครงสีชมพู หรือซากุระเมืองไทย บานสะพรั่ง กว่าหนึ่งแสนต้น บนพื้นที่กว่า 1, 000 ไร่ ณ ภูลมโล แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และเป็นจุดชมดอกพญาเสือโครงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ ร้านรังทอง (มื้อที่5)

13.00 น. เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บริเวณ ภูหินร่องกล้า ได้แก่ โรงเรียนทหารและการเมือง ชมศูนย์กลางการเรียนการสอนของพรรคคอมมิวนิสต์ ชมกังหันน้ำที่ใช้สีข้าว

14.00 น. เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ ชมทุ่งดอกกระดาษ หลากสีสัน และ ชมวิวทิวเขา และหน้าผารูปทรงแปลกตา ณ ผาบอกรัก ผาพบรัก ผาสลัดรัก ผาคู่รัก ผารักยืนยง ผาไททานิค

16.00 น. ชมความงามของทิวทัศน์เขาค้อ ณ ร้านกาแฟชื่อดัง Pino Latte มองเห็นผาซ่อนแก้วและทิวเขาสลับซับซ้อน และเที่ยวชมความงดงามของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

17.30 น. เข้าพัก ณ เขาค้อทะเลภูรีสอร์ท / กุหลาบดอยรีสอร์ท (พักห้องพัดลม 2 ท่าน/ห้อง หรือระดับเดียวกัน)

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 6)

 

วันที่สาม ทะเลหมอก เขาตะเคียนโง๊ะ ทุ่งแสลงหลวง พระตำหนักเขาค้อ ไร่บีเอ็น ทุ่งกังหันลมเขาค้อ ไร่กำนัลจุล

06.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

08.00 น. ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ เขาตะเคียนโง๊ะ จุดชมทะเลหมอกเขาค้อ ที่สวยที่สุด มองเห็นยอดเขาย่า โผล่พ้นทะเลหมอก คล้ายภูเขาฟูจิ

09.00 น. ที่ยวชมทุ่งแสลงหลวง (Unseen in Thailand) ทุ่งหญ้าสะวันนาท่ามกลางป่าสนขนาดใหญ่ที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่า

10.30 น. ชมทิวทัศน์ขุนเขาสลับซับซ้อนอันงดงาม และสวนดอกไม้ ณ พระตำหนักเขาค้อ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)

13.30 น. แวะซื้อของฝาก พืชผักเมืองหนาว ณ ไร่บีเอ็น

14.30 น. เที่ยวชม ทุ่งกังหันลมเขาค้อ จุดชมวิวแห่งใหม่ ชมกังหันลมขนาดใหญ่สูงกว่า 100 เมตร กว่า 24 ต้น บนทิวเขา งดงามมาก และแวะชม ซื้อของฝาก ณ ไร่สตอเบอรี่เขาค้อ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ... เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝาก ณ ไร่กำนัลจุล

22.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมร้อยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานวีทราเวล

 

ราคา จอยทัวร์ เดินทางรวมกับท่านอื่นๆ
ผู้ใหญ่ 6,700 บาท/ท่าน เด็ก 3-1 ปี 5,000 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

ราคาทัวร์เหมา ทัวร์หมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

ู้พัก โรงแรม หรือ รีสอร์ท

8,600

7,900

7,000

6,700

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) 28 ธ.ค - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท
** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

 

ราคานี้ี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 8 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915