THI12 ทัวร์ภูป่าเปาะ ภูสวนทราย เชียงคาน ภูทอก ท่าลี่ น้ำหนาว 4 วัน 3 คืน

พักเชียงคาน 2 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

 

 

ทัวร์เชียงคาน ภูป่าเปาะ น้ำหนาว

 

ทัวร์เชียงคาน ภูสวนทราย ภูป่าเปาะ น้ำหนาว

จองห้องพัก เชียงคาน ภูเรือ ปีใหม่

 

วันเดินทาง / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ผังที่นั่ง รถตู้
30 ธันวาคม - 2 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางและจุดนัดหมายเองได้้)

วันแรก กรุงเทพ ภูสวนทราย

20.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

21.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ ภูสวนทราย อ.นาแห้ว จ. เลย

 

วันที่สอง ภูสวนทราย ภูหัวห้อม น้ำตกตาดเหือง พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตร พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ท่าลี่ พระธาตุสัจจะ สะพานมิตรภาพ Sky Walk เชียงคาน

06.00 น. ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ณ ภูหัวห้อม อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จุดชมวิวรอยต่อของ 2 ประเทศ ภูไทย-ลาว สามารถมองเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทางฝั่งลาวได้งดงาม

08.30 น. ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกตาดเหือง กั้นขวางแม่น้ำเหืองทั้งสาย และเป็นพรมแดนไทยลาว สูงกว่า 50 เมตร และกว้างกว่า 25 เมตร .. บริการอาหารเช้า ณ อุทยานฯ (มื้อที่ 1)

10.00 น. นมัสการพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย (ห้ามสวมเสื้อผ้าสีแดง)

10.30 น. ชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี ชมอุโบสถและเจดีย์ศิลาแลงทั้งหลัง ณ วัดเนรมิตรวิปัสสนา

11.30 น. เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย ชมศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่น อำเภอด่านซ้าย จ.เลย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านสราญจิต (มื้อที่ 7)

14.30 น. นมัสการพระธาตุสัจจะ พระธาตุทรงดอกบัวตูม คล้ายพระธาตุพนม สถานที่เคารพของชาวท่าลี่

15.00 . เที่ยวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานข้ามแม่น้ำเหือง เที่ยวชมตลาดชายแดนไทยลาว

16.30 น. ชม Sky Walk เชียงคาน จุดชมวิวแม่น้ำโขง แม่น้ำเหือง ชายแดนประเทศไทยและลาว ในมุมมองที่กว้าง

17.00 น. เดินทางสู่ เชียงคาน เมืองแห่งวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่สงบเรียบง่าย

18.00 น. เข้าที่พัก ใน เชียงคาน บ้านอุ่นรัก / เรือนรักริมโขง / อุ่นรักริมโขง / ใดเฮงบูติกโฮเต็ล หรือ ระัดับเดียวกัน (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง ห้องน้ำในตัว )

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นกับเมนูปลาแม่น้ำโขงสดๆ ที่เชียงคานครัวโพธิ์ทอง (มื้อที่ 3)

19.30 น. เดินเล่นถนนคนเดินเชียงคานยามค่ำคืน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเขียนโปสการ์ด และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย กับ ร้านค้าสุด Hip เช่น ร้านสะบายดีเชียงคาน ไอเดียดีดี สองผัวเมีย ภูฝ้าย เพลินเพลิน กาแฟ๙เจริญ ร้านกระป๋อง Under+Over รักเลย ลมรำเพย คิดถึง ณ เชียงคาน ใช่เลย

 

วันที่สาม เที่ยวเชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียว ภูทอก วัดศรีคุณเมือง แก่งคุดคู้ ตลาดนัดเชียงคาน พระพุทธบาทภูควายเงิน พระอาทิตย์ตกริมโขง

06.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนเชียงคาน (ลูกค้าจ่ายค่าทำบุญเองตามอัธยาศัย ชุดละประมาณ 50 บาท)

06.30 น. ชมพระอาทิตย์ขี้นและทะเลหมอกอันงดงาม ณ ยอดภูทอก ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ อ.เชียงคานทั่วทั้งเมือง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

09.00 น. ชมวัดศรีคุณเมือง วัดศิลปะล้านนาและล้านช้างอันเก่าแก่ งดงามมาก

10.00 น. ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง ผ่านแก่งคุดคู้ ภูควายเงิน ภูผาแบ่นจากนั้นช้อปปิ้งซื้อของฝากมากมาย ณ ตลาดนัดเชียงคาน ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวแก้วที่อร่อยมาก

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวนุชา (มื้อที่ 5)

13.30 น. นมัสการรอยพระพุทธบาทภูควายเงิน พร้อมชมทิวทัศน์จากยอดเขา

14.30 น. เข้าที่พัก ใน เชียงคาน บ้านอุ่นรัก / เรือนรักริมโขง / อุ่นรักริมโขง / ใดเฮงบูติกโฮเต็ล หรือ ระัดับเดียวกัน (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง ห้องน้ำในตัว )

15.00 น. อิสระกับช่วงเวลาส่วนตัว ณ เชียงคาน .. เดินเล่นตัวเมืองชมบ้านไม้เก่า ชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขง ชมพระอาทิตย์ตก สะท้อนเงาบนแม่น้ำโขง งดงามมาก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย อิสระกับการชมถนนคนเดินเชียงคานยามค่ำคืน .. เข้าที่พัก หลับฝันดี

 

วันที่สี่ ภูป่าเปาะ สวนหินผางาม น้ำหนาว ป่าเปลี่ยนสี สะพานพ่อขุนผาเมือง กรุงเทพ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) .

07.00 น. อำลาเชียงคานด้วยความประทับใจ

08.30 น. นั่งรถท้องถิ่นขึ้นสู่ ภูป่าเปาะ ระดับความสูงกว่า 900 เมตร ชมทิวทัศน์ของทะเลภูเขา ณ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ณ ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย อ.หนองหิน จ.เลย สามารถมองเห็นยอดภูหอ ภูเขาที่มีรูปทรงงดงามได้อย่างชัดเจน

11.00 น. ชมคุนหมิงเมืองเลย หรือสวนหินผางาม กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน

12.30 น บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านลาบเป็ดเมืองอุบล (มื้อที่ 7)

13.30 น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาิติน้ำหนาว ระหว่างทาง ชมจุดชมป่าเปลี่ยนสีน้ำหนาว ซึ่งเป็นป่าผสมผลัดใบ โดยจะเกิดประกฎการณ์ป่าเปลี่ยนสีในเดือน ธันวาคม-มกราคม ซึ่งมีความงดงามมาก

16.30 น แวะถ่ายรูปวิวสวยๆ ณ สะพานพ่อขุนผาเมือง สะพานที่มีตอม่อสูงที่สุดในประเทศไทย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ราคา จอยทัวร์ เดินทางรวมกับท่านอื่นๆ
ผู้ใหญ่ 6,700 บาท/ท่าน เด็ก 3-1 ปี 5,000 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

ราคาทัวร์เหมา ทัวร์หมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

ู้พัก โรงแรม หรือ รีสอร์ท

8,600

7,900

7,000

6,700

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) 28 ธ.ค - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท
** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

ราคานี้ี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
ค่าอาหาร 7 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915