THE04 ทัวร์เกาะล้าน พัทยา 3 วัน 2 คืน

Tel 081 4874307, 081 6046066

ทัวร์นี้ รวมภาษีต่างๆ เรียบร้อยแล้ว สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ นำไปลดหย่อนภาษีได้

วันแรก  กรุงเทพ เกาะล้าน

07.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  โดยมีทีมงานของ วีทราเวลเน็ต ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระต่างๆ

08.00 น.

เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

11.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ส้มตำเจ๊มาลี (มื้อที่ 2)

13.00 น.

นั่งเรือ Speed Boat เดินทางสู่เกาะล้าน ให้ท่านได้อิสระกับกิจกรรมมากมาย เช่น เรือลากร่ม พาราชูตเตอร์ เจ๊ทสกี มอเตอร์ไซด์รอบเกาะ ดำน้ำ บานานาโบ๊ต ตกหมึก(ลูกค้าจ่ายเอง)

16.00 น.

เข้าพัก ณ ธนัชชารีสอร์ท เกาะล้าน หรือเทียบเท่า พร้อมบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

วันที่สอง   เกาะล้าน เขาชีจรรย์ วัดญาณสังวราราม ตลาดน้ำ 4 ภาค อัลคาซาร์

07.00 น.

บริการอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

11.00 น.

อำลาเกาะล้านด้วยความประทับใจ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ศรีเรือน (มื้อที่ 5)

13.30 น.

นมัสการพระประธาน และชมสถาปัตยกรรมนานาชาติ ณ วัดญาณสังวราราม และ สักการะ พระพุทธรูปแกะสลักด้วยเลเซอร์ บนหน้าผา เขาชีจรรย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

15.30 น.

เที่ยวชม ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา สัมผัสของวิถีชีวิตของชุมชนไทยสี่ภาค ล่องเรือชมบ้านเรือนไทย 4 ภาค ชิม ซื้อขนมพื้นเมือง ของฝากมากมาย

17.00 น.

เข้าพัก ณ B2 Jomtien Hotel (2 ท่าน/ห้อง หรือเทียบเท่า)

18.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ลุงไสวซีฟู้ด (มื้อที่ 6)

20.00 น.

ชมการแสดงอันตระการตาของ อัลคาซาร์

วันที่สาม พัทยา์ ตลาดหนองมน กรุงเทพ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

09.00 น.

อิสระกับการพักผ่อนบริเวณ หาดพัทยา

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)

15.00 น.

ซื้อของฝาก ณ ตลาดหนองมน

17.00 น.

คณะถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงาน วีทราเวลเน็ต

 

ราคาหมู่คณะ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)
7,300
6,700
6,300
6,000
5,600
หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 30 ธ.ค.-3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน


อัตรานี้รวม
รถตู้โตโยต้ารุ่นใหม่  D4D
ที่พัก 2 คืน 
อาหาร 8 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรม 
น้ำดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์จำนวน 1 ท่าน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำ 40% เข้าบัญชีธนาคารดังนี้
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 405-2-16169-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 178-4-34824-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมธานี
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายภวิน ภุมรินทร์ เลขที่ 301-2-89194-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานี
ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทาง กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915