ทัวร์ปาย
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ปางอุ๋ง
ทัวร์ทุ่งบัวตอง
ทัวร์เลย
ทัวร์เขาใหญ่
ทัวร์วังน้ำเขียว
ทัวร์สังขละบุรี
ทัวร์ทีลอซู
ทัวร์กระบี่
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์เกาะช้าง
ทัวร์หลวงพระบาง

 

บริษัททัวร์

THI18 ทัวร์สังคม หนองคาย วัดผาตากเสื้อ ภูห้วยอีสัน วัดป่าภูก้อน ทะเลบัวแดง บ้านม่วง 5 วัน 4 คืน

นอนอำเภอสังคม 2 คืน (ติดแมน้ำโขง)

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

 

 

ทัวร์สังคม วัดผาตากเสื้อ หนองคาย บ้านม่วง

 

ทัวร์สังคม วัดผาตากเสื้อ วัดป่าภูก้อน ภูห้วยอิสั้น บ้านม่วง หนองคาย

 

วันเดินทาง / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ผังที่นั่ง รถตู้
7 - 11 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
28 ธันวาคม - 1 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
29 ธันวาคม - 2 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางและจุดนัดหมายเองได้้)

 

 

วันแรก กรุงเทพ หนองคาย สังคม

19.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

20.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ อำเภอสังคม หนองคาย

 

วันที่สอง วัดผาตากเสื้อ สะพานกระจก Sky Walk ชมวิวแม่น้ำโขง วัดถ้ำศรีมงคล (ถ้ำดินเพียง) บ้านม่วง สังคม ล่องเรือแม่น้ำโขง พัดโขดแสนไคร้

06.00 น. ชมวิวแม่น้ำโขง ทะเลหมอกยามเช้า และหาดทรายเกล็ดพญานาค ณ วัดผาตากเสื้อ สัมผัสความตื่นเต้น ณ Sky Walk

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

10.00 น. เดินทางถึง ถ้ำดินเพียง หรือ วัดถ้ำสิริมงคล ตามความเชื่อว่าเป็นเส้นทางสู่เมืองพญานาค ภายในถ้ำมีความคดเคี้ยว คล้ายร่องรอยของพญานาค และมีเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำ

12.00 น. เดินทางถึงบ้านม่วง พร้อม บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

14.00 น. เข้าพัก ณ บ้านไม้ริมโขงรีสอร์ท หรือเทียบเท่า (แอร์ ทีวี น้ำอุ่น 2 ท่าน/ห้อง)

16.00 น. ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมความงามสองฝั่งไทยลาว ชมเกาะแก่งน้อยใหญ่กว่า 1000 โขด ณ พันโขดแสนไคร้

17.00 น. เดินเล่นชมวิถีชีวิตยามเย็น ของชาวบ้านม่วง ที่ยังคงความสงบ เรียบง่าย

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

 

วันที่สาม ภูห้วยอีสัน วัดป่าภูก้อน สบายๆในบ้านม่วง สังคม ภูโลน หนองปลาบึก

05.30 น. นั่งรถอีแต๋น เดินทางสู่ ภูห้วยอีสัน จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดของหนองคาย สามารถชมวิวทะเลหมอกได้กว้างไกลสุดสายตา และมองเห็นเกาะแก่งกลางลำน้ำโขง

07.30 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 4)

10.30 น. ชมวัดป่าภูก้อน ในเขตป่าสงวนนายูง นาโสม ชมพระวิหารที่สวยงามสะดุดตา ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี  พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี งดงามมาก

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 5)

14.00 น. เข้าพัก ณ บ้านไม้ริมโขงรีสอร์ท หรือเทียบเท่า (แอร์ ทีวี น้ำอุ่น 2 ท่าน/ห้อง)

15.00 น. นั่งรถอีแต๋น ชมวิว เกาะแก่งแม่น้ำโขง ณ ภูโลน ชมความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์

16.30 น. นั่งเรือชมความงามของ เกาะแก่งน้อยใหญ่ขอแม่น้ำโขง และชมพระอาทิตย์ตก ณ หนองปลาบึก

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6 )

 

วันที่สี่ หนองคาย หลวงพ่อพระใส ศาลาแก้วกู่ แดงแหนมเนือง ตลาดท่าเสด็จ ทะเลบัวแดง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

08.30 น. เดินทางสู่ หนองคาย สักการะหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโพธิชัย

11.00 น. ชมศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก ซึ่งมีรูปปั้นเทวาลัย 208 องค์ ส่วนมากจะเป็นงานประติมากรรมที่บอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ตามตำนานความเชื่อทางพุทธศาสนา พราหมณ์ ฮินดู และคริสต์ 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านแดงแหนมเนือง (มื้อที่ 8)

14.00 น. แวะซื้อของฝาก สินค้าไทย ลาว ณ ตลาดท่าเสด็จ

16.30 น. นั่งเรือชมความงามของของพระอาทิตย์ขึ้น ณ ทะเลบัวแดง หนองหาน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี จากนั้น ชมดอกบัวบานสีแดงสด บา่นสะพรั่งรับแสงอาทิตย์ยามเช้า ภายในทะเลสาบกว่า 22,500 ไร่ สุดลูกหูลูกตา

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ห้า อุดรธานี กรุงเทพ

04.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

ราคา จอยทัวร์ เดินทางกับลูกค้าท่านอื่นๆ

ผู้ใหญ่ 7,000 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 5,300 บาท/ท่าน ไม่เสริมเตียง

ปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคาหมู่คณะ เหมารถตู้ รวมอาหาร 7 มื้อ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)

8,500

8,000

7,400

7,000

หมายเหตุ1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

 

ราคานี้ี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
ค่าอาหาร 8 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915