THI13 ทัวร์วังน้ำเขียว จิมทอมป์สันฟาร์ม ฟลอร่าปาร์ค 3 วัน 2 คืน

นอนวังน้ำเขียว 2 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id sax1801

 

ทัวร์วังน้ำเขียว

 

วันเดินทาง / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ผังที่นั่ง รถตู้
8 - 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
29 - 31 ธันวาคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

(กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางและจุดนัดหมายได้)

วันแรก เวโรน่าทับลาน วังน้ำเขียว บ้านไทยสามัคคี ฟาร์มเห็ดหอม สวนผักลุงไกร ผาเก็บตะวัน

07.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิตตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

08.00 น. เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง

11.00 น. แวะถ่ายรูปชมวิวสวยๆ ณ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ Verona ทับลาน

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ ไก่ย่างเลิศทิพย์ (มื้อที่ 1) … พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น. เดินทางสู่ วังน้ำเขียว เข้าพัก ณ เพชรภูหมอกรีสอร์ท/ บ้านดินวังน้ำเขียว/หรือระดับเดียวกัน (พักแอร์ ห้องละ  2 ท่าน ) สัมผัสแห่งโอโซนบริสุทธิ์อันดับ 7 ของโลก

14.00 น. นำคณะท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านไทยสามัคคี ได้แก่ ฟาร์มเห็ดหอม สวนผักลุงไกร

17.00 น. ชมทิวทัศน์ของผืนป่าทับลาน และชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาิติทับลาน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามมาก

18.30 น. บริการอาหารเย็นรสเลิศ ณ ร้านครัวต้นไทร (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง จิมทอมป์สันฟาร์ม Jim Thompson farm ไร่องุ่น A Cup of Love เขื่อนลำพระเพลิง กระทิงเขาแผงม้า

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

09.00 น. นำคณะเที่ยวชม Jim Thompson farm tour จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ โดยนั่งรถรางชมฟาร์ม ซึ่งจะมีจุดน่าสนใจ 5 จุด ได้แก่ ทุ่งคอสมอสและแปลงผักปลอดสาร ลานฟักทองและทุ่งดอกไม้หลากสี หมู่บ้านอีสาน หมู่บ้านจิม และตลาดจิม ซึ่งจัดปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม - 8 มกราคม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านเลขที่ 5 (มื้อที่ 4)

13.30 น. ชมไร่องุ่นวิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ แหล่งปลูกองุ่นตัดสดสายพันธุ์ดี ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากองุ่นตามอัธยาศัย

15.00 น. แวะดื่มกาแฟและถ่ายรูปร้านกาแฟเก๋ๆ น่ารักมาก A Cup of Love และผ่านเขื่อนลำพระเพลิง แวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ของอ่างเก็บน้ำ

17.30 น. เข้าชมกระทิง ณ หน่วยย่อยเขาใหญ่ เขาแผงม้า ชมการกลับมาของฝูงกระทิง ที่หายหายไปนานจากผืนป่าเขาแผงม้าที่กำลังฟื้นตัว

18.00 น. บริการอาหารกลางวันเย็น (มื้อที่ 5)

วันที่สาม ฟอร่าปาร์ค Flora Park Palio ฟาร์มโชคชัย

08.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

09.00 น. เที่ยวชม Flora Park งานฟลอร่าปาร์ค ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม เช่น Rose Zone หอชมวิว หุ่นกระทิง ศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ สวนอังกฤษ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวหญ้าคา (มื้อที่ 7)

13.00 น. พาท่านสู่หมู่บ้านอิตาลี Palio ปาลิโอ เขาใหญ่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกันมุมสวยๆ มากมาย กับร้านค้าสไตล์อิตาลีกว่า 120 ร้าน

15.30 น. เลือกซื้อของฝาก เช่น นมสด ไอศครีม เนื้อเค็ม ณ ฟาร์มโชคชัย

18.00 น. คณะถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงาน วีทราเวล

 

ราคา จอยทัวร์ เดินทางรวมกับท่านอื่นๆ
ผู้ใหญ่ 6,000 บาท/ท่าน เด็ก 3-1 ปี 4,300 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

ราคาทัวร์เหมา ทัวร์หมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

ู้พัก โรงแรม หรือ รีสอร์ท

8,000

7,300

6,400

6,000

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) 28 ธ.ค - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท
** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

 

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืนตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า
ค่าอาหาร 7 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว หมวก

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915