THI11 ทัวร์วังน้ำเขียว เขาใหญ่ Flora Park Palio 3 วัน 2 คืน

นอนวังน้ำเขียว 1 คืน เขาใหญ่ 1 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

 

ทัวร์วังน้ำเขียว เขาใหญ่
ทัวร์วังน้ำเขียว เขาใหญ่

วันเดินทาง / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ผังที่นั่ง รถตู้
31 ธันวาคม - 2 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

(กรุ๊ปเหมากำหนด วันเดินทางและจุดนัดหมายได้)

วันแรก เวโรน่าทับลาน วังน้ำเขียว ไร่องุ่น ฟาร์มเห็ด สวนผักลุงไกร ผาเก็บตะวัน

07.30 น.

นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิตตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

08.00 น.

เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง

11.00 น.

แวะถ่ายรูป ณ The Verona ทับลาน แหล่งท่องเทียวแห่งใหม่ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ ไก่ย่างเลิศทิพย์ (มื้อที่ 1)

13.00 น.

เดินทางสู่ วังน้ำเขียว เข้าพัก ณ บ้านดินวังน้ำเขียว / เพชรภูหมอกรีสอร์ทหรือระดับเดียวกัน รีสอร์ทสวยท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ และขุนเขาน้อยใหญ่ (พักห้องแอร์ ห้องละ  2 ท่าน อากาศเย็นสบายทั้งปี ) สัมผัสแห่งโอโซนบริสุทธิ์อันดับ 7 ของโลก

14.00 น.

นำคณะท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ ไร่องุ่นวิลเลจฟาร์มแอนด์ไวน์เนอรี่ ฟาร์มเห็ดหอม สวนผักลุงไกร

17.00 น. ชมทิวทัศน์ของผืนป่าทับลาน และชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาิติทับลาน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามมาก

18.30 น.

บริการอาหารเย็นรสเลิศ ณ ครัวต้นไทร (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ฟลอร่าปาร์ค A Cup of Love เขื่อนลำพระเพลิง เขาใหญ น้ำตกเหวสุวัต เขาเขียว ไนท์ซาฟารี

06.30 น. ตื่นเช้า เปลี่ยนรถท้องถิ่นเข้าชมกระทิง ณ หน่วยย่อยเขาใหญ่ เขาแผงม้า ชมการกลับมาของฝูงกระทิง ที่หายหายไปนานจากผืนป่าเขาแผงม้าที่กำลังฟื้นตัว
07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
09.00 น. เที่ยวชมงานฟลอร่าปาร์ค Flora Park ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกอย่างงดงาม มีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย

10.30 น.

เดินทางสู่ อ.ปากช่อง .. ตามเส้นทาง วังน้ำเขียว-หมูสี แวะดื่มกาแฟและถ่ายรูปร้านกาแฟเก๋ๆ น่ารักมาก A Cup of Love และผ่านเขื่อนลำพระเพลิง แวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ของอ่างเก็บน้ำ

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

15.30 น. เที่ยวอุทยานแห่งชาิติเขาใหญ่ มรดกโลก ชมประวัติความเป็นมา พันธุ์สัตว์ และป่าไม้ ภายในเขตอุทยานที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และไปเที่ยวต่อที่น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเขาใหญ่ บริเวณนี้สามารถเล่นน้ำได้ มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีห้องน้ำสะดวก
16.30 น. ท่องเที่ยว เขาเขียว ชมทัศนียภาพบน ยอดเขาเขียว หรือ ผาตรอมใจ ซึ่งเป็นยอดสูงสุดของเขาเขียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ในเขตเขาใหญ่ได้กว้างไกล ขาลงแวะชมวิวที่ ผาเดียวดาย เป็นหน้าผาโล่ง มองเห็นแนวเขาร่มซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดในเขตเขาใหญ่ทอดตัวขนานไปจรดแนวทุ่งหญ้ากว้าง ถ้าโอกาสดีอาจเห็นฝูงนกเงือกบินผ่าน
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารอุทยานฯ (มื้อที่ 5)
19.00 น. นั่งรถกระบะ ส่องสัตว์ มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ตลอดเส้นทาง โอกาสเจอสัตว์มีสูงมาก ที่พบประจำ เช่น เก้ง กวาง ลิง ชะนี อีเห็น เม่น หมีขอ และกลับมาพักผ่อนตามอัธยาศัย
21.00 น. เข้าพักที่ The Hill Hotel / The Jungle House Resort / ภูวิวรีสอร์ท (หรือระดับเดียวกัน)
วันที่สาม Palio Primo Piazza วัดหลวงพ่อขาว
08.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

10.00 น.

พาท่านสู่หมู่บ้านอิตาลี Palio ปาลิโอ เขาใหญ่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปกันมุมสวยๆ มากมาย กับร้านค้าสไตล์อิตาลี

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
13.00 น. เที่ยวชม Primo Piazza แหล่งท่องเที่ยวสไตล์อิตาลี มีร้านน่ารักๆ และมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย
15.00 น. นมัสการหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานบนภูเขา สามารถชมวิวได้สวยงาม

18.00 น.

คณะถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงาน วีทราเวล

 

ราคา จอยทัวร์ เดินทางรวมกับท่านอื่นๆ
ผู้ใหญ่ 6,500 บาท/ท่าน เด็ก 3-1 ปี 4,800 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

ราคาทัวร์เหมา ทัวร์หมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

ู้พัก โรงแรม หรือ รีสอร์ท

8,400

7,700

6,800

6,500

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) 28 ธ.ค - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท
** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืนตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหาร 7 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมส่องสัตว์
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษีการจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท


สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว หมวก

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915