ทัวร์ปาย
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ปางอุ๋ง
ทัวร์ทุ่งบัวตอง
ทัวร์เลย
ทัวร์เขาใหญ่
ทัวร์วังน้ำเขียว
ทัวร์สังขละบุรี
ทัวร์ทีลอซู
ทัวร์กระบี่
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์เกาะช้าง
ทัวร์หลวงพระบาง

THI17 ทัวร์ทะเลบัวแดง ภูทอก บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 5 วัน 4 คืน

พักบึงกาฬ 1 คืน นครพนม 1 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

 

ทัวร์ทะเลบัวแดง ภูทอก บึงกาฬ นครพนม

 

ทัวร์ทะเลบัวแดง ภูทอก บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร

 

วันเดินทาง / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ผังที่นั่ง รถตู้
7 - 11 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
28 ธันวาคม - 1 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9
29 ธันวาคม - 2 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางเองได้้)

 

วันแรก กรุงเทพ อุดรธานี ทะเลบัวแดง

20.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

21.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ ทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี

 

วันที่สอง ทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี บ้านเชียง บ้านคำชะโนด แก่งอาฮง บึงกาฬ

05.30 น. บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (มื้อที่ 1)

06.30 น. นั่งเรือชมความงามของของพระอาทิตย์ขึ้น ณ ทะเลบัวแดง หนองหาน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี จากนั้น ชมดอกบัวบานสีแดงสด บา่นสะพรั่งรับแสงอาทิตย์ยามเช้า ภายในทะเลสาบกว่า 22,500 ไร่ สุดลูกหูลูกตา ใช้เวลาล่องเรือชมความงามประมาณชั่วโมงครึ่ง

11.00 น. ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง แห่งโบราณคดีสำคัญอายุกว่า 5,000 ปี ชมเครื่องใช้ เครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณสะท้อนวิถีชีวิตคนสมัยโบราณ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

14.30 น. เที่ยวชม บ้านคำชะโนด ซึ่งมีน้ำล้อมรอบสภาพคล้ายเกาะ มีดงต้นชะโนดจำนวนมาก ลักษณะคล้ายต้นตาล และเชื่อว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กลางดงต้นชะโนด เป็นประตูสู่เมืองบาดาล

16.30 น. ชมแก่งอาฮง จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขง ฤดูน้ำหลาก จะมีน้ำวน ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขง

17.00 น. เข้าที่พัก ณ The One Hotel หรือ ระัดับเดียวกัน (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง ห้องน้ำในตัว )

18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม ตลาดสองฝั่งโขง ภูทอก หลวงพ่อพระใหญ่ บึงโขงหลง พระธาตุท่าอุเทน พญานาคศรีสัตตนาคราช นครพนม

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

07.30 น. นำคณะเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ณ ตลาดสองฝั่งโขง บึงกาฬ เลือกชม ซื้อสินค้า ของกิน จากชาวบ้านทั้งไทยและลาว

09.00 น. เดินทางสู่ ภูทอก อ.ศรีวิไล เขาหินทราย ที่มีวัดเจติยาคีรีวิหารอยู่เชิงเขามีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม 7 ชั้น อย่างน่าอัศจรรย์ สามารถเดินขึ้นภูทอก ไปยังกุฏิและถ้ำที่อยู่ตามหลืบผา และมองเห็นความสวยงามของภูมิประเทศเบื้องล่างได้ไกลสุดลูกหูลูกตา

11.30 น. สักการะ  หลวงพ่อพระใหญ่ ที่วัดโพธิ์ธาราม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวบึงกาฬ

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

14.30 น. ชมทิวทัศน์ของบึงโขงหลง บริเวณบึงมีหาดคำสมบูรณ์ที่มีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เมองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง

16.00 น. นมัสการพระัธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำผู้เกิดวัดศุกร์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญจากพม่า

17.00 น. สักการะ พญานาคศรีสัตตนาคราช พญานาคเจ็ดเศียรหันหน้าออกสู่แม่น้ำโขง องค์พญานาคขนาดใหญ่ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม

18.00 น. เข้าพัก ณ โรงแรมวิวโขง จ. นครพนม (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง หรือระดับเดียวกัน)

18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6)

 

วันที่สี่ หาดทรายทองศรีโคตรบูร วัดนักบุญอันนา จวนผู้ว่านครพนม พระติ้ว พระเทียม พระธาตุพรม ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

09.00 น. ชมหาดทรายทองศรีโคตรบูร เป็นหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ในฤดูแล้งหาดทรายจะยื่นออกไปกลางลำน้ำโขง

10.00 น. ชมโบสถ์คริสต์อายุกว่า 100 ปี เป็นสถาปัตยกรรมโกธิก งดงามมาก ณ วัดนักบุญอันนา หนองแสง

11.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นศิลปะยุโรปสไตล์ฝรั่งเศส ภายในมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครพนม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)

13.30 น. นมัสการ พระติ้ว พระเทียม พระแฝดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครพนม ณ วัดโอกาส

15.30 น. นมัสการพระธาตุพนม วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครพนม ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม

16.30 น. แวะซื้อของฝากมากมาย สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ณ ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9)

วันที่ห้า มุกดาหาร กรุงเทพ

04.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ราคา จอยทัวร์ เดินทางกับลูกค้าท่านอื่นๆ

ผู้ใหญ่ 7,000 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 5,300 บาท/ท่าน ไม่เสริมเตียง

ปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคาหมู่คณะ เหมารถตู้ รวมอาหาร 7 มื้อ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)

8,500

8,000

7,400

7,000

หมายเหตุ1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

 

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำัมัน
ค่าที่พัก 2 คืน (2 ท่าน/ห้อง ห้องปรับอากาศ โทรทัศน์ น้ำอุ่น)
ค่าเรือทะเลบัวแดง
ค่าอาหาร 9 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว หมวก


หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915