ทัวร์ บริษัททัวร์

THN29 ทัวร์บ้านแม่กำปอง โครงการหลวงตีนตก Giant Coffee ม่อนแจ่ม หนองหอย ร้านชมนกชมไม้ 5 วัน 4 คืน

พักบ้านแม่กำปอง 2 คืน (2 ท่าน/ห้อง ห้องน้ำในตัว)

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

ทัวร์แม่กำปอง

ทัวร์แม่กำปอง Word file

 

 

(รับจัดกรุ๊ปเหมาราคาตามงบประมาณของท่าน กำหนดวันเดินทางเองได้ กำหนดจุดนัดหมายได้ และจัดเดินทางโดยเครื่องบินได้)

วันแรก กรุงเทพ ม่อนแจ่ม เชียงใหม่

19.00 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

19.30 น. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ ม่อนแจ่ม และบ้านแม่กำปอง

วันที่สอง ม่อนแจ่ม ไร่สตอเบอรี่ สวนองุ่นเอเดน โครงการหลวงหนองหอย บ้านแม่กำปอง ถนนคนเดินแม่กำปอง ร้านลุงปุ๊ด ป้าเป็ง

06.00 น. ชมทะเลหมอกยามเช้า ชมแปลงดอกไม้ ผักเมืองหนาว ณ ม่อนแจ่ม ชมไร่สตอเบอรี่ที่ปลูกบริเวณม่อนแจ่ม งดงามมาก

07.00 น. บริการอาหารเช้า ชมวิวสวยๆ ที่ม่อนแจ่ม (มื้อที่ 3)

09.00 น. เที่ยวชมสวนองุ่นเอเดน แหล่งปลูกองุ่นสายพันธุ์ดี และเที่ยวชม โครงการหลวงหนองหอย แหล่งปลูกพืชผักโครงการหลวงตามเชิงเขา เป็นขั้นบันได งดงามมาก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.00 น. เดินทางสู่ กิ่ง อ.แม่ออน จ. เชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ บ้านแม่กำปอง

16.00 น. ถึง บ้านแม่กำปองโฮมสเตย์ หมู่บ้านที่ยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขา และลำธารรายล้อม เข้าพัก ณ บ้านแม่กำปอง (พัก 2 ท่าน/ห้อง น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว) เดินเล่นชมบรรยากาศหมู่บ้านยามเย็น มีร้านค้า ร้านกาแฟน่ารักมากมาย เชน ร้านลุงปุ๊ด ป้าเป็ง ร้านกาแฟน่ารักริมลำธาร

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)


วันที่สาม ทะเลหมอกแม่กำปอง ร้านชมนกชมไม้ น้ำตกแม่กำปอง Giant Coffee วัดแม่กำปอง ถนนคนเดินแม่กำปอง

06.00 น. นำคณะ ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวอันงดงามของผืนป่ารอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง โดยในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ จะมีดอกซากุระเบ่งบานทั่วทั้งดอย

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

09.00 น. ชมวิวหมู่บ้านแม่กำปอง มุมสูง จะเห็นหมู่บ้านแม่กำปองท่ามกลางป่าเขา ณ ร้านชมนกชมไม้

10.00 น. ชมความงดงามของน้ำตกแม่กำปอง ที่มีความสวยงามถึง 7 ชั้น น้ำเย็นใส ตลอดปี

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

15.00 น. ชมวิว ณ ร้านกาแฟบนต้นไม้ยักษ์ ณ ร้าน Giant Coffee

17.00 น. ชมศิลปะล้านนา ณ วัดท่ามกลางธรรมชาติ วัดแม่กำปอง ภายในวัดมีโบสถ์กลางน้ำ ร่มรื่นสวยงามมาก

18.00 น. เดินเล่นถนนคนเดินบ้านแม่กำปอง พร้อมบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) จากนั้นเข้าพัก ณ บ้านแม่กำปอง (2 ท่าน/ห้อง ห้องน้ำในตัว)

หรือเลือกสนุกกับ กิจกรรม Fight of the Gibbon กิจกรรมเหินเวหาบนเรือนไม้ ซึ่งนับเป็น ไฮไลท์เด็ดของทริปนี้ ท่านจะได้ตื่นเต้นกับการเหินเวหาโดยการเคลื่อนที่ระดับเรือนยอดไม้ จากต้นหนึ่งสู่ต้นหนึ่งไล่ระดับลงมา เหนือผืนป่าฝนอันอุดมสมบูรณ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดเส้นทาง และรายได้ 10 % จะถูกสมทบทุนให้แก่ศูนย์อนุรักษ์ชะนี (ลูกค้่จ่ายเพิ่มต่างหากนะครับ)

 

วันที่สี่ ตลาดเช้าแม่กำปอง โครงการหลวงตีนตก น้ำพุร้อนสันกำแพง ตลาดทุ่งเกวียน กรุงเทพ

07.00 น. เดินชมบรรยากาศยามเช้า ณ ตลาดแม่กำปอง (ถนนคนเดิน) พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

10.00 น. อำลาบ้านแม่กำปองด้วยความประทับใจ

11.00 น. เที่ยวชมโครงการหลวงตีนตก ชมผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง ดื่มกาแฟตามอัธยาศัย ภายในโครงการหลวง บรรยากาศดีมาก มีลำธาร ป่าไม้ร่มรื่น

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ โครงการหลวงตีนตก (มื้อที่ 8)

14.00 น. แวะชม น้ำพุร้อนสันกำแพง ซึึ่งมีน้ำพุเดือดพวยพ่งสูงจากพื้นดิน เกือบ 10 เมตร ท่ามกลางบรรยากาศสวนร่มรืน งดงามของไม้ดอก ไม้ประดับ

17.00 น. เดินเล่น ช้อปปิ้ง ซิ้อของฝาก ที่ ตลาดทุ่งเกวียน

18.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

วันที่ห้า เชียงใหม่ กรุงเทพฯ

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ราคา จอยทัวร์ เดินทางกับลูกค้าท่านอื่นๆ

ผู้ใหญ่ 6,900 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 5,300 บาท/ท่าน ไม่เสริมเตียง

ปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคาหมู่คณะ เหมารถตู้ รวมอาหาร 8 มื้อ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)

8,200

7,700

7,200

6,900

6,700

หมายเหตุ1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใ

 

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศโตโยต้าคอมมิวเตอร์ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ)
ค่าอาหาร 8 มื้อ
น้ำดื่มและขนมระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

 

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป ร่ม

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนรถตามความเหมาะสม 

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081 6046066, 081 4874307 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915