โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet

#1 Kiroro Resort Hokkaido One Day Package

Kiroro One Day Package คิโรโระ 1 วัน
 
ผู้ใหญ่
เด็ก 6-12 ปี
แพคเกจอย่างเดียว ไม่รวมรถรับส่ง
2,300 บาท/ท่าน
2,100 บาท/ท่าน
แพคเกจรวมรถรับส่ง Otaru
3,200 บาท/ท่าน
2,700 บาท/ท่าน
แพคเกจรวมรถรับส่ง New Chiose Airport / Sapporo
5,100 บาท/ท่าน
4,500 บาท/ท่าน

Kiroro One Day Package รวม

 

#2 Kiroro Resort Hokkaido ACTIVITY Package

Kiroro ACTIVITY Package ที่พัก + กิจกรรม + ออนเซ็น + อาหาร + รถรับส่ง
2 วัน 1 คืน
3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง 8 Mar - 6 May
9,900 บาท/ท่าน
15,900 บาท/ท่าน

Kiroro ACTIVITY Package รวม

#3 Kiroro Resort Hokkaido SKI Package

Kiroro SKI Package ที่พัก + สกี + ออนเซ็น + อาหาร + รถรับส่ง
2 วัน 1 คืน
3 วัน 2 คืน
4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง 8 Mar - 6 May
12,400 บาท/ท่าน
20,600 บาท/ท่าน
28,800 บาท/ท่าน

Kiroro SKI Package รวม

#4 Kiroro Resort Hokkaido FULL BOARD Package

Kiroro FULL BOARD Package ที่พัก + กิจกรรม + สกี + ออนเซ็น + อาหาร + รถรับส่ง
2 วัน 1 คืน
3 วัน 2 คืน
4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง 8 Mar - 6 May
14,700 บาท/ท่าน
19,300 บาท/ท่าน
27,500 บาท/ท่าน

Kiroro Full Board Package รวม

ไม่รวม :

 ข้อควรระวัง

 การจองและชำระเงิน

การยกเลิก

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066 Line@wetravelnet
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915