ทัวร์

THW05 ทัวร์ปิล็อก เหมืองปิล็อก บ้าน อีต่อง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

 

ทัวร์ปิล็อก

ทัวร์ปิล็อก 2 วัน 1 คืน

(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางเองได้)

วันแรก กรุงเทพ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ เนินกูดดอย เินินช้างเผือก บ้านทาร์ซาน บ้านอิต่อง ปิล็อก ถนนคนเดิน

06.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) เดินทางโดยรถตู้หลังคาสูงรุ่นใหม่ล่าสุด บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (มื้อที่ 1)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวแปดริ้ว (มื้อที่ 2)

13.00 น. มุ่งหน้าตามเส้นทางทองผาภูมิ ปิล็อก บนเส้นทางสายนี้วิวสวยสุดๆ ก่อนถึงอุทยานมีแวะ จุดชมวิว กม. 12 จากนั้นแวะเที่ยวอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เที่ยวชม เนินกูดดอย และ เนินช้างเผือก ซึ่งเป็นระเบียงไม้ยื่นออกไปในแนวผา สามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเขาแหลม และเขาช้างเผือก ได้อย่างงดงาม ชมบ้านทาร์ซาน บ้านที่สร้างบนเรือนยอดไม้ น่าพัก น่าอยู่

15.00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก เขตทำเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมาก เห็นน้ำตกไหลจากภูเขาข้างทางด้วย

16.00 น. เข้าพักที่ เลิฟปิล็อกโฮมสเตย์ Love Pilok / บ้านตอไม้ / บ้านชายน้ำ (ห้องพัดลม น้ำอุ่น 2 ท่าน/ห้อง) หรือระดับเดียวกัน

17.00 น. เที่ยว หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เจริญที่สุดสมัยที่กิจการเหมืองรุ่งเรือง เที่ยวชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านอีต่อง เลือกซื้อของที่ระลึก ขนมพื้นเมือง ณ ถนนคนเดินบ้านอีต่อง

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านเจ๊ณี (มื้อที่ 3)

วันที่สอง เนินช้างศึก เนินเสาธง เขื่อนเขาแหลม กาญจนบุรีี

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

08.30 น. ชมทะเลหมอก และทิวทัศน์ 360 องศา ณ เนินช้างศึก จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดบริเวณนี้ ถ้าวันอากาศดีสามารถมองเห็นทะเลอันดามันได้

09.30 น. ชมวิวที่ เนินเสาธง สุดชายแดนไทยพม่า มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนฝั่งพม่างดงามมากซึ่งมีวิวที่สวยงามมาก

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวสุดแดน (มื้อที่ 5)

14.30 น. ชมวิวอ่างเก็บน้ำที่สันเขื่อนเขาแหลม

16.30 น.แวะซื้อของฝาก จ. กาญจนบุรี พร้อมรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ราคาทัวร์เหมา ทัวร์หมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

10 ท่าน

พัก โรงแรม หรือ รีสอร์ท

6,300

5,700

5,100

4,900

4,600

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 1 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 5 มื้อ น้ำดื่มและของว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม หมวก เสื้อกันหนาว

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915

ทัวร์สังขละบุรี

ทัวร์สังขละบุรี
เที่ยวสังขละบุรี
ทัวร์สังขละบุรีราคาถูก
ทัวร์สังขละบุรีราคาประหยัด
ทัวร์สังขละบุรีราคาพิเศษ
ทัวร์สังขละบุรีคุณภาพ