ทัวร์ปาย
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ปางอุ๋ง
ทัวร์ทุ่งบัวตอง
ทัวร์เลย
ทัวร์เขาใหญ่
ทัวร์วังน้ำเขียว
ทัวร์สังขละบุรี
ทัวร์ทีลอซู
ทัวร์กระบี่
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์เกาะช้าง
ทัวร์หลวงพระบาง

 

บริษัททัวร์

THN38 ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ ภูลมโล/ภูหินร่องกล้า วัดผาซ่อนแก้ว 2 วัน 1 คืน

พักภูทับเบิก หรือ เขาค้อ

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

 

 

ทัวร์ภูทับเบิก

ทัวร์ภูทับเบิก

จองห้องพัก เชียงคาน ภูเรือ ปีใหม่

 

(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางเองได้้)

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง

 

วันแรก เขาค้อ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ ฐานอิทธิ เจดีย์กาญจนาภิเษก Pino Latte วัดผาซ่อนแก้ว

06.00 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

06.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุด สู่เพชรบูรณ์

11.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ไก่ย่างวิเชียรบุรี (มืือที่ 1)

13.00 น. ชมอนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ อนุสรณ์สถานเหตุการณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ และเที่ยวชมฐานอิทธชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณเขาค้อ และชมซากอาวุธ เครื่องจักรที่ใข้ในสมัยสงคราม

14.30 น. แวะนมัสการ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เขาค้อ เจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชายอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

15.00 น. แวะชิมกาแฟตามอัธยาศัย พร้อมชมวิวเขาค้อที่สวยสุดๆ ณ ร้านกาแฟแห่งใหม่ Pino Latte

16.00 น. ชมความงดงามของทิวทัศน์เขาค้อ มองเห็นผาซ่อนแก้วและทิวเขาสลับซับซ้อน และเที่ยวชมความงดงามของวัดพระาตุผาซ่อนแก้ว

17.30 น. เข้าพัก ณ เขาค้อทะเลภูรีสอร์ท / กุหลาบดอยรีสอร์ท (พักห้องพัดลม 2 ท่าน/ห้อง หรือระดับเดียวกัน)

18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2)

 

วันที่สอง ภูทับเบิก ภูลมโล ชมดอกพญาเสือโคร่ง / ภูหินร่องกล้า ผาชูธง ลานหินปุ่ม ผาพบรัก ผาสลัดรัก ผาบอกรัก ผาคู่รัก ผารักยืนยง ผาไททานิค ทุ่งดอกกระดาษ โรงเรียนทหารและการเมือง

05.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

06.30 น. เดินทางสู่ ภูทับเบิก ซี่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมไร่กะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และชมทะเลหมอก ทะเลภูเขาที่สลับซับซ้อน จากนั้นย้อนกลับลงมาชมวิวที่จุดชมวิวธารพาย(Unseen in Thailand) ชมวิวทะเลภูเขาที่สวยงาม

พฤศจิกายน - ธันวาคม นำคณะเที่ยวลานหินปุ่ม ผาชูธง

10.00 น. เที่ยวชมภูหินร่องกล้า ชมความงดงามของ ลานหินปุ่มปรากฎการณ์อันน่าอัศจรรย์ โดยจะมีหินเป็นลักษณะเป็นตะปุ่มตะปั่มจำนวนมาก
จากนั้นแวะชมวิวที่ ผาชูธง เป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จะชูธงค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะรัฐบาล ปัจจุบันมีธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ ที่นี่ลมเย็นสบาย มองเห็นป่าน้ำหนาวอยู่ไม่ไกล

มกราคม นำคณะเที่ยวชมดอกพญาเสือโคร่ง ภูลมโล

10.00 น. นั่งรถท้องถิ่น ชมดอกพญาเสือโครงสีชมพู หรือซากุระเมืองไทย บานสะพรั่ง กว่าหนึ่งแสนต้น บนพื้นที่กว่า 1, 000 ไร่ ณ ภูลมโล แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และเป็นจุดชมดอกพญาเสือโครงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ ร้านรังทอง (มื้อที่ 4)

13.00 น. เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บริเวณ ภูหินร่องกล้า ได้แก่ โรงเรียนทหารและการเมือง ชมศูนย์กลางการเรียนการสอนของพรรคคอมมิวนิสต์ ชมกังหันน้ำที่ใช้สีข้าว

14.00 น. เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ ชมทุ่งดอกกระดาษ หลากสีสัน และ ชมวิวทิวเขา และหน้าผารูปทรงแปลกตา ณ ผาบอกรัก ผาพบรัก ผาสลัดรัก ผาคู่รัก ผารักยืนยง ผาไททานิค

15.00 น. เดินทางกลับ แวะซื้อของฝาก ณ ไร่กำนัลจุล รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

22.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมร้อยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานวีทราเวล

 

ราคาทัวร์เหมา ทัวร์หมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

ที่พัก โรงแรม หรือ รีสอร์ท

5,900

5,400

4,800

4,500

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เทศกาลปีใหม่ 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท
** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

 

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 1 คืนตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า
ค่าอาหาร 4 มื้อ รวมที่โชคชัยสเต็กเฮาส์่
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมส่องสัตว์
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915